С умни технологии към… високо-технологичните лагери

Китайските компании щедро, смело и евтино предлагат своите „интелигентни” решения на целия останал свят

Умни технологии обещават по-евтина енергийна система

Вече няма съмнение, че възобновяемата енергия ще бъде доминиращата сила в енергийния сектор в следващите десетилетия, но предизвикателство е разпределението