Ускоряват Големия адронен колайдер до рекордни нива

Планираното подобрение ще осигури невиждан досега потенциал за научни открития