Адитивното производство – перлата на 3D печата

Климатичната криза ще изиграе върхова роля за начина, по който ще се развие новата технологична индустрия