Назрява забрана и за смартфон слушалките в училищата

Смартфоните биват събирани и заключвани в специални чекмеджета, но младежите оставят музиката да върви и я слушат в час със слушалките