Уязвимост в GPT-4 отвори безплатен достъп до невронната мрежа

GPT4Free мами платформата, че заявките идват от платени акаунти