Подготвят защитен формат JPEG

Новата технология ще позволи да бъде ограничаван достъпът до JPEG файлове на базата на зададени политики с цел защита на потребителите