Windows скъса окончателно с MS-DOS

В новата версия на Windows 10, достъпна за разработчици, познатият команден ред, който присъстваше неизменно досега в платформата, е заменен с PowerShell