Мобилен телефон работи без батерия

Прототип на напълно пасивен мобилен телефон, способен да работи без батерия, показаха американски разработчици от Университета Вашингтон в Сиатъл. Устройството има шанс да се превърне в комерсиален телефон някой ден и да избави потребителите от зарядните устройства.

В сегашния си вид устройството наподобява аналогова радиостанция, която работи в режим симплекс: превключването между приемане и предаване става с натискана на бутон, а разговорът е придружен от силни статични смущения. Въпреки това, телефонът без батерия комуникира успешно с обикновен Android смартфон.

Източник на енергия за телефона са околната светлина и радиочестотните излъчвания от други устройства. Светлинната енергия се конвертира с помощта на панели и светодиоди, а радиоизлъчването от ТВ канали и близки Wi-Fi мрежи се събира с помощта на допълнителна антена.

Хибридната система, способна да използва и двете технологии, може да генерира няколко десетки микровата електроенергия. Обикновеният клетъчен телефон консумира от порядъка на 800 миливата при разговор и затова създателите на телефона без батерия са прибегнали до редица допълнителни технологични подобрения.

Така например, технологията за обратно разсейване позволява използване за комуникации на отражението на входните вълни – така, както преди изобретяване на радиото са изпращани сигнали за помощ (SOS) с помощта на слънчева светлина, отразена от огледало.

Един от разработчиците, Джошуа Смит, дори е основал стартъп Jeeva Wireless, който се опитва да комерсиализира пасивния Wi-Fi, или технология с отразяване на радиовълни за свръхикономични Wi-Fi устройства.

Но това не е достатъчно за осигуряване на пълноценно захранване на телефона без батерия. По-нататъшно съкращаване на разхода на енергия се постига чрез използване на аналогов сигнал за предаване на гласа по време на разговор, тъй като за цифровизирането също се изразходва немалко енергия. В крайна сметка, прототипът използва цифрови сигнали за набиране на номерата, но самото предаване на глас се извършва в аналогов формат.

Част от компонентите на новата система са разположени извън телефона за допълнителна икономия на енергия. Специалната базова станция е оборудвана със схема за конвертиране на сигнали и предаването им в цифровата мрежа, в частност чрез Skype шлюз.

За предаване на данни между базовата станция и прототипа се използва честота, която не изисква лицензиране при малка мощност, поради което телефонът без батерия може да работи максимум на 15 метра разстояние от базовата станция. Според разработчиците, комерсиалният продукт би могъл да използва като базова станция домашен Wi-Fi маршрутизатор и дори класическа базова станция на оператор, мощността на която превишава стотици пъти необходимия праг за работа на телефона без батерия и така се увеличава разстоянието почти до километър.

Предстои решаване на редица сложни технически задачи, преди телефонът да стане годен за комерсиална експлоатация. Един от най-сериозните проблеми е свързан с панела – ако бъде монтиран съвременен сензорен екран, консумацията ще нарасне с още 400 миливата, или 1000 пъти над възможностите на сегашния прототип.

Близките планове на разработчиците предвиждат използване на E-Ink дисплей за показване на текстови съобщения и намаляване на шумовете от аналоговото предаване. Предизвикателство също така е да бъде реализиран дуплексен режим на работа на телефона.

Иноваторите твърдят, че техният телефон без батерия дори и в комерсиалния си вариант ще бъде значително по-евтин от сегашните смартфони, като същевременно ще избави потребителите веднъж завинаги от зарядните устройства.

Коментар