Трудоспособното население в ЕС намалява с 0,3% годишно

Въпреки постепенното подобряване на стандарта на живот в ЕС, младите хора не извличат ползи наравно с по-възрастните поколения, алармира доклад на Европейската комисия

С над 234 милиона заети лица безработицата в ЕС е на най-ниското си равнище от декември 2008 г. насам, сочи публикуваният вчера от Европейската комисия годишен обзор „Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа”.

Заетостта в ЕС никога досега не е била на по-високо равнище, посочват от Брюксел. От 2013 г. насам в ЕС са създадени 10 милиона работни места. Въпреки постигнатия социален и икономически напредък като цяло обаче, данните сочат, че върху младото поколение пада особено голяма тежест.

Обикновено младите хора се сблъскват с повече трудности при намирането на работа и по-често попадат в нестандартни и несигурни форми на заетост, в това число временни договори, което може да намали обхвата на социалната им закрила. Може да се очаква също така, че те ще получават по-ниски пенсии спрямо заплатите си.

Прегледът показва, че въпреки постепенното подобряване на стандарта на живот в ЕС, младите хора не извличат ползи наравно с по-възрастните поколения от това положително развитие. Нещо повече, делът на доходите от труд на по-младите възрастови групи с течение на времето намаля.

Тези предизвикателства се отразяват на решенията на по-младите хора, свързани с домакинството, вкл. да имат деца и да закупят жилище. На свой ред това може да има отрицателни последствия за раждаемостта, а оттам за устойчивостта на пенсионните системи и растежа.

В допълнение, според прогнозите до 2060 г., населението в трудоспособна възраст ще намалява с 0,3 % всяка година. Това означава, че по-малобройна работна сила ще трябва да гарантира запазването на настоящите темпове на растеж, се посочва в доклада.

Това означава още, че по-малък брой осигурени лица ще плащат вноски в пенсионната система – често по-ниски и/или нередовни вноски, тъй като те няма да съответстват на работа на пълно работно време и/или на стандартна заетост, като в същото време повече пенсионери ще зависят от тях.

С оглед на това днешните млади работници и бъдещите поколения са изправени пред двойна тежест, произтичаща от демографските промени и необходимостта да се гарантира устойчивостта на пенсионните системи.

Създателите на политики могат да се подготвят за тези промени и да ги смекчат по няколко начина. Преди всичко като направят активни хората от всички поколения и им осигурят подходящите умения, както и да гарантират че продължителността на трудовия живот е пропорционална на средната продължителност на живота.

Усилията в областта на политиката, водещи до по-висока раждаемост, и ефикасното управление на миграцията могат също да помогнат, както и подкрепата за иновациите и увеличаването на ефективните разходи за инвестиции в уменията на младите и възрастните хора и тяхното образование.

Усилията на Европейската комисия за намаляване на безработицата като цяло и на младежката безработица в частност дават резултати. В сравнение с пика на кризата през 2013 г. безработните младежи в ЕС са намалели с 1,8 милиона, а младите хора, незаети с работа, учене или обучение (т.нар. NEET) – с 1 милион.

Коментари по темата: „Трудоспособното население в ЕС намалява с 0,3% годишно”

добавете коментар...

  1. Saevar

    дам, Меркелата нали покани арабелите да дойдат.. имало много работа, и в Европа поамагали…

  2. Гошо

    Важното е с колко намалява интелигентното население в ЕС. Вероятно с много по-големи темпове.

Коментар