Предлагат нова методика за оценка на стартъпи

В бъдеще стартъпите ще се оценяват с по-точна методика, за да се избегне субективно завишаване или понижаване на стойността им

Учени от Оксфордския университет предлагат нов начин за оценка на стартиращи ИТ компании, който ще предпази инвеститорите от риска да плащат завишена цена за тях или обратно – да побързат да ги купуват.

Експертите изхождат от факта, че съществуващите методики за оценка на технологични стартъпи имат теоретичен и често субективен характер. По правило, те се основават на информация за направени по-рано инвестиции, без да отчитат оригиналността и иновативността на разработените технологии. В резултат, стартъпите често биват надценени или недооценени.

Новият модел за оценка се базира на анализ на големи данни. В частност, отчитат се показатели като издадени патенти, дейност и разработки, ситуация на пазара в съответната сфера и др. Според учените, тяхната методология за оценка на стартъпите дава резултат с точност 85%.

По време на експериментите екипът от Оксфорд е създал регистър на британски стартъпи, които развиват дейност в периода 2006-2015 г., и ги е съпоставил с броя на всички издадени патенти в ИТ сферата за същия отрязък от време. Оказва се, че 143 британски ИТ компании притежават над 1500 патента.

Точността на модела е проверена с оценка на разработчика на изкуствен интелект DeepMind и неговата програма AlphaGo. Системата е оценила стартъпа на $590-660 млн., което доказва коректността й, тъй като през януари 2014 г. Google купи DeepMind за $660 млн.

Очаква се скоро учените да предоставят методологията на ИТ бизнеса, както и да разработят аналогични модели за оценка на стартъпите в други браншове.

Коментар