Криптовалутата подлуди пазара на видеокарти

Добивът на криптовалута покачи рязко продажбите на видеокарти, но много майнери вече разпродават оборудването си

Световните продажби на видеокарти са се увеличили с 30,9% в периода април-юни на 2017 г., спрямо предходните три месеца, сочи анализ на Jon Peddie Research. Това е драстична промяна, в сравнение с 9,8-те процента спад средно за второто тримесечие през последните 10 години.

Анализът обхваща т.нар. add-in board (AIB), т.е. самостоятелни или дискретни видеокарти, без интегрираните решения. Jon Peddie Research разглежда графичните ускорители за персонални компютри, сървъри, работни станции и някои други устройства.

За първи път от девет години пазарът демонстрира подем през второто тримесечие спрямо първото, който освен това е най-силен в исторически план. Нещо повече, продажбите на годишна база – спрямо второто тримесечие на 2016 г. – са нараснали с почти 35%.

Анализаторите свързват рязкото движение нагоре с нарастващата популярност на криптовалутите от рода на биткойн, за добив на които се използват мощни GPU решения. Но вече има признаци за отслабване на търсенето. Някои потребители, посветели се професионално на добива на криптовалута, са разочаровани от този бизнес, тъй като възвръщаемостта намалява.

Загърбвайки майнинга, по-малките играчи започват да разпродават своето оборудване на вторичния пазар. Що се отнася до големите майнери, в близка перспектива те нямат намерение да напускат пазара и вероятно търсенето на оборудване за този бизнес ще се запази високо най-малкото до септември, сочи анализът.

Продажбите на дискретни видеокарти са повлияни и от геймърските компютри, в които инвестират много производители. Обемът на този пазар обаче остава относително малък, тъй като решенията за геймъри са нишов сегмент, а компютърният бизнес намаля с 18,2% през второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г.

Най-голям производител на самостоятелни графични адаптери продължава да бъде Nvidia, делът на която нараства и вече възлиза на 70,6%, в сравнение с 69,1% година по-рано.

AMD също бележи ръст. Пазарният дял на компанията се е увеличил с 1,4% на годишна база, достигайки 29,4% за разглеждания период. Увеличението спрямо предходното тримесечие е 1,9%.

Други производители, като Matrox и S3, продават толкова малко видеокарти, че делът им е приравнен на нула. Според анализа, видеокарти купуват 48 доставчика на графични решения и OEM клиенти, които се явявят партньори на Nvidia и AMD.

Jon Peddie Research наблюдава световния пазар на видеоускорители от 1987 г. насам, като регистрира пик в продажбите през 1999 г. Данните сочат, че през 2015-та на световния пазар са доставени 44 млн. видеокарти.

Коментар