Хай-тек пътища ще генерират ток от трафика

Пътища и тротоари, направени от модерни материали, скоро ще могат да генерират електроенергия от преминаващия трафик. С тази задача са се заели инженери от университета в Ланкастър.

Когато бъдат вградени в пътните повърхности, „интелигентни” материали като например „пиезолектрична” керамика ще могат да преобразува вибрациите от преминаващите превозни средства в електрическа енергия, съобщи GreenTech.bg.

Изследователският проект, ръководен от професор Мохамед Саафи, цели проектиране и оптимизиране на добива на енергията от порядъка на един до два мегавата на километър при нормални обеми на трафика, тоест около 2 000 до 3 000 коли на час.

Eнергията, ако бъде съхранявана, ще е достатъчна за захранване на 2 000 до 4 000 улични лампи. Освен че осигурява екологични ползи, подобно решение ще доведе и до значителни икономии в полза на данъкоплатците.

Според изследователите, разходите за инсталиране и експлоатация на новите технологии за събиране на енергия от пътищата би коствала около 20% от цената, която в момента операторите плащат за осветление на трасетата.

„Нашето изследване цели да подпомогне производството на следващо поколение интелигентни пътни настилки”, казва проф. Саафи. „Ние разработваме нови материали, за да се възползваме от пиезоелектричния ефект, когато преминаващите превозни средства предизвикват натиск върху пътната повърхност”, пояснява той.

Новите пътни материали ще трябва да издържат на силен натиск и да осигуряват добър баланс между разходите и енергията, която произвеждат, допълва Саафи. Когато технологията стане готова, тя ще бъде подложена на полеви изпитания във Великобритания и други региони на ЕС.

По думите му, превръщането на механичната енергия в електрическа може да осигури захранване за улични лампи, светофари и дори станции за зареждане на електрически автомобили. „Технологията може да се използва и за други умни приложения на улицата, например системите за наблюдение на обема на трафика в реално време”, твърди Саафи.

Коментар