ЕС подпомага регионални хай-тек партньорства

ЕС ще подкрепи регионални партньорства по проекти в приоритетни високотехнологични сектори

Европейската комисия предвижда целева помощ за междурегионални партньорства в сферата на високите технологии, съобщават от Брюксел. Нов пилотен проект, финансиран от ЕС, ще подпомага с с банково финансиране проекти в областта на иновациите.

В частност, ще бъдат подкрепени партньорства по проекти в приоритетни сектори като големи информационни масиви, биоикономика, ефективно използване на ресурсите, технологии за усъвършенствано производство и киберсигурност.

„Региони със сходни конкурентни предимства ще могат да реализират своите проекти като част от широкомащабни бизнес начинания“, поясни комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу.

От всички кандидатури, получени в отговор на отправената през септември 2017 г. покана за изразяване на интерес, са избрани осем междурегионални партньорства с по един водещ регион, който има координиращи функции. Сред тях не фигурират проекти с участие на български региони.

Така например, партньорство, включващо 8 региона и ръководено от Северен Брабант (Нидерландия), Фландрия (Белгия) и Норте (Португалия), ще разработи съвместни проекти в областта на триизмерния печат. Група от 9 региона, ръководена от белгийския Фландрия, пък ще работи заедно в сектора на биоикономиката.

Регионът Бретан (Франция) заедно с 3 региона и Естония ще съсредоточат усилията си върху киберсигурността. А италианският регион Ломбардия и 7 други региона са избрани да работят в областта на кръговата икономика, и по-конкретно върху извеждането и повторното включване в производството.

Италианският регион Тоскана, 21 други региона и Естония ще обединят усилия за разработване на нови решения в областта на високотехнологичното земеделие. Шотландия (Великобритания) и Баската автономна област (Испания) координират група от 16 региона по общи проекти в областта на енергията от морски възобновяеми източници.

Регионите Андалусия (Испания) и Емилия Романа (Италия) ръководят група от 9 региона, които ще излязат с иновативни проекти, свързани с технологията на проследяването и големите информационни масиви в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Тези партньорства ще се възползват от подкрепата на специални екипи в рамките на Комисията с участието на експерти от няколко тематични управления. Експертите ще предоставят съвети за това как например най-добре да се комбинират средства от ЕС за финансиране на проекти.

В допълнение към тази практическа подкрепа от Комисията всяко партньорство може да се възползва от външна консултантска услуга на стойност до 200 000 евро за разширяване на дейността и за предлагане на продуктите на пазара. Средствата са осигурени по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Работата с партньорствата ще започне през януари 2018 г. и ще продължи до 2019 г.
Чрез този пилотен проект ще се изпробват нови подходи за междурегионално сътрудничество и Европейската комисия ще натрупа опит, който ще бъде взет предвид в плановете за интелигентната специализация след 2020 г.

Коментари по темата: „ЕС подпомага регионални хай-тек партньорства”

добавете коментар...

  1. Димитър Иванов

    Нали нашето прецедателсто на ЕС ще бъде свързано с ЕКТ, как може да не участваме в нито един от тези хай-тек партньорства!?

Коментар