Армения създава „Силициева долина” за блокчейн

Армения ще развива блокчейн технологиите в специално обособена свободна икономическа зона

Правителството на Армения одобри инициатива за създаване в страната на свободна икономическа зона, в рамките на която ще се развиват високотехнологични проекти, вкл. на базата на актуалните блокчейн технологии.

Зад проекта стои организацията Armenian Blockchain Forum (ABF), чието име подсказва недвусмислено коя технология ще се развива приоритетно в свободната икономическа зона.

На първия етап ще бъде открит международен акселератор, който ще играе ролята на площадка за пускане и развитие на иновативни проекти. Планира се също създаване на индустриални центрове за данни, които ще обезпечат проектите, основани на разпределени бази данни, т.е. на блокчейн технологии.

За комплексната консултантска, технологична и юридическа поддръжка на инициативата отговаря KPMG. Предвижда се създаване на идентификационен център за привеждане на проектите в съответствие с изискванията на международните организации. Заедно с висши учебни заведения на Армения ще бъдат реализирани редица образователни и научно-изследователски програми.

Предполага се, че операциите на компаниите от свободната икономическа зона ще бъдат освободени от данък добавена стойност (ДДС) и данък печалба. В първата година на арменската „Силициева долина” се очаква да бъдат отворени 250–300 високоплатени работни места и привлечени инвестиции в размер на $120 млн.

Коментари по темата: „Армения създава „Силициева долина” за блокчейн”

добавете коментар...

  1. ха

    “Конкултантската” поддръжка шамани ли ще я предоставят?

Коментар