Отношението към данните прави компаниите лидери или оцеляващи

Преходът към цифровизацията не включва само технологични промени, но и ново мислене

Какво влияние оказват новите принципи за работа с данни върху цифровата трансформация и какви трябва да бъдат първите стъпки на компаниите, които смятат себе си за лидери в цифровия свят? В какво трябва да инвестират те при смяна на парадигмата на развитие и какви нови роли се появяват във връзка нарастващата роля на данните? Въпроси, които все повече си задават компаниите в днешния технологичен и бизнес свят и на които редица анализатори се опитват да намерят отговор. 

Наскоро проведено проучване на IDC и NetApp, базирано на практиките и пазарните позиции на най-големите играчи на пазара, дава някои ценни насоки в почти необятното поле на цифровата трансформация.

Задачата – да се увеличи преднината пред конкурентите

По какво лидерите на пазара се отличават от играчите от втория ешелон и как да се извлече полза от това? Според анализаторите, това е цифровизацията на бизнеса. С този термин те отбелязват набор от практики от света на високите технологии, чрез които се увеличават производителността и приходите и се подпомага завладяването на нови пазари и натрупването на повече клиенти.

По мнението на експертите, едно от основните неща, които отличават пазарните победители от „изоставащите”, са методите за работа с данни. Докато една компания е способна да превръща данните в ефективни данни, тя ще процъфтява, в противен случай се стига до стагнация, от която с голяма вероятност ще се възползват конкурентите.

Днес подобни настроения обхващат дори традиционно консервативни отрасли, като например селското стопанство. Един от най-големите играчи на този пазар – компанията John Deere – е изградила усъвършенствана платформа за селскостопанската промишленост. Това й помага да увеличи производството и да стане флагман на цифровото земеделие, което оказва благоприятно влияние както върху приходите на компанията, така и върху стойността на нейните акции.

Гигантите производители отдавна са осъзнали необходимостта от трансформация на бизнеса и от внедряване на нови подходи в работата с данни. И колкото по-голяма е една компания, толкова по-тежък е преходът, но и неизбежен.

Отдавна вече данните не са абстрактно понятие в отчетите на ИТ отделите

Вече става класически примерът на General Electric – една от най-старите корпорации в света, която има огромни обеми продукция за различни отрасли – от локомотиви до ядрени бойни глави. Сега компанията разчита на индустриалния интернет на нещата: сензорите на газовите турбини и реактивните двигатели предават огромно количество данни към облака за техния последващ анализ. По този начин се идентифицират най-добрите възможности за повишаване на производителността и надеждността на машините.

General Electric е заделила десетки милиарди долари, за да подпомогне създаването на специализирани софтуерни продукти за няколко различни вертикални пазара – например в областта на цифровите вятърни електростанции, където традиционните механизми са интегрирани с най-новото поколение ИТ инфраструктура. И резултатите не закъсняха – в резултат на инвестициите, ефективността на всяка турбина е нараснала с 5%, а рентабилността – с 20%, тъй като енергетиците започват да разбират по-дълбоко механизмите на работа на турбината, благодарение на големите потоци предавани данни.

Според прогнози на IDC, до 2025 г. общият обем на данни в света ще достигне 163 трилиона гигабайта (GB). Продуктивната работа с тези огромни масиви от данни ще позволи, освен другите неща, да се намерят и нови източници на доходи.

Лидерите се трансформират изцяло, а догонващите – частично

Изследването на IDC и NetApp извежда 6 основни критерия за компания, чиято работа с данни може да се смята за успешна: ИТ отделите и бизнесът са длъжни да работят заедно; компанията трябва да се отнася към данните като към активи; качеството на данните трябва да се разглежда като ключов приоритет за компанията; данните трябва да бъдат равномерно разпределени във всички структурни подразделения; за контрола на данните трябва да се съставят специални карти; а работата с тях трябва да се оценява от специални системи, които биха позволили да се съди за тяхната ефективност и обхват.

Ролята на данните е особено добре забележима при изучаване на организационната култура на компаниите лидери. Ръст на приходите се постига за сметка на съкращаване на промеждутъка от време между поръчката и доставката, покупката и препродажбата, а също така чрез премахване на продукти с ниски маржове и намаляване на количеството отпадъци.

Отдавна вече данните не са абстрактно понятие в отчетите на ИТ отделите. Те повишават удолетвореността на клиентите и помагат да се осигури качествено и непрекъснато обслужване. Те завладяват нови пазари за компаниите и помагат да се намалят вълненията за безопасността и да се смекчат рисковете.

Дори и незначителните цифрови преобразование понякога променят бизнеса до неузнаваемост. В онлайн приложението на Starbucks, например, преди време се появява опция за предварителна онлайн поръчка, което клиентът може да получи в удобно за него време и в удобно за него кафене. Днес това бизнес решение носи на Starbucks 20% от увеличението на общите приходи на компанията.

В този смисъл компаниите от втория и третия ешелон се различават силно от лидерите. При тях цифровата трансформация като правило се използва на ниво отделни проекти, а липсата на готовност да се инвестира в тази сфера води до слабо предсказуеми изменения на бизнес процесите и впоследствие до спорни резултати.

Показателите в областта на оперативната ефективност при такива „оцеляващи” компании за последните три години са шест пъти по-лоши, отколкото при лидерите. При тях три пъти по-бавно се увеличава рентабилността, клиентската база и производителността на служителите. И като следствие – при тях приходите нарастват два пъти по-слабо. Всичко това води до неудовлетвореност на клиентите и отсъствие на перспективи за по-нататъшни инвестиции в цифровизация.

Според изследването, едва 11% от предприятията влизат в числото на напредналите по отношение на работата с данни. 18% на практика изобщо не са заинтересувани от трансформацията, а най-голямата група – 34 на сто – е тази на „оцеляващите”. Всички останали се намират между тях и лидерите: 22% осъзнават огромния потенциал на трансформацията чрез данни, но не го използват в пълна степен, а 15 на сто са активно въвлечени в процеса, но все още не са постигнали такива успехи, каквито имат лидерите.

Успешните компании са вече в облака

Важен елемент от трансформацията, разбира се, са правилно поставените инвестиционни приоритети. Комплектът вектори за модернизация варира в зависимост от бизнеса, но е ясно, че може да има доста различни варианти дори в рамките на една и съща компания. Грешен избор или неправилна последователност от стъпки могат да срутят всички добри идеи на бизнеса.

Изследването сочи, че почти половината (45%) от успешните компании са инвестирали на първо място в модернизацията на ИТ инфраструктурата си, така че тя да отговаря на предстоящата трансформация. 42% от фирмите са инвестирали в публични облаци PaaS (платформа като услуга), а 38% са вложили средства за реализиране на DevOps стратегия.

От гледна точка на очаквания ефект, технологичните преобразования се свеждат до подобрение на оперативните възможности (38%), повишаване на рентабилността (31%) или намаляване стойността на продукта (27%).

Три от десет компании предпочитат традиционните начини на съхранение на данни. Всички останали клонят към облачни технологии, като по-голямата част използват хибридни облаци (56%), а с почти равно доверие се ползват модели, базирани само на частен облак (34%) и само на публичен облак (30%).

Дори и незначителните цифрови преобразование понякога променят бизнеса до неузнаваемост

Цифровите трансформации обаче носят не само ползи, но са съпътвтвани и от някои проблеми. От тяхното разрешаване зависи доколко успешна ще бъде трансформацията. Най-сериозните затруднения пред бизнеса възникват при осигуряване на съответствието с регулаторните изисквания. Други трудности са свързани с криптирането на данни, защитата на информацията от загуба, нейния мониторинг и одит, анализа в реално време и интеграцията на данни от различни източници.

Ясно е, че за да се гарантира грамотна работа с данните, във връзка с тяхната нарастваща роля, възниква необходимостта от нови роли. 47% от компаниите вече имат в щатното си разписание позицията CDO (Chief data officer – директор по работа с данни). Малко по-рядко бизнесът прибягва до услугите на директора по анализи (37%) и директора по иновации (34%).

На тези роли все още им предстои да се появят пъровоначално на практика във всяка по-голяма компания в света, а след това и във всяка средна компания. Дори в тези отрасли, където ролята на данните може да се смята за не толкова важна в момента, тя нараства с времето, макар и не толкова бързо. Това е свързано, разбира се, с факта, че цифровата трансформация стана ключова ИТ тенденция съвсем скоро. Но пък за ползите от нея могат да разкажат стотици компании лидери по целия свят.

Анализаторите подчертават, че преходът към цифровизацията не включва само технологични промени, но и ново мислене. Желанието за промяна и изоставянето на архаични бизнес модели често определя бъдещето на компанията.

Вече малко хора помнят, че при старта на платформата Netflix на пазара доминираше друг гигант – Blockbuster. Докато младият стартъп експериментираше с новаторски начини за разпространение на съдържание, неговият по-стар конкурент остана верен на консервативните принципи на абонамента и промоцията. Днес Netflix е корпорация, чиято стойност се оценява на 28 милиарда долара. А Blockbuster вече дори не е участник на пазара.

Коментари по темата: „Отношението към данните прави компаниите лидери или оцеляващи”

добавете коментар...

  1. ха

    >По мнението на експертите…
    Да ви имам посредствените експерти. Успехът на една компания е комбинация от стотици фактори и наблягането на един от тях за сметка на другите (които са в пъти по-важни като сумарна значимост) може да е мнение на некадърник, който не е експерт, а е посредствен оценител.

Коментар