Играчките и колите са най-опасните продукти в ЕС

Повечето опасни продукти, за които е подаден сигнал, са внесени от държави извън ЕС

Играчките и автомобилите оглавяват списъка на опасните продукти, които са открити и изтеглени от пазарите в ЕС през 2017 година, сочи доклад на Европейската комисия, огласен днес.

Националните органи са използвали системата за бърз обмен на информация за опасни продукти в още по-голяма степен през миналата година, като са изпратили чрез нея над 2000 сигнала за опасни продукти. Начело в списъка са играчките – например, няколко модела на популярните спинъри, автомобилите и мотоциклетите.

Съгласно европейските правила за защита на потребителите, в ЕС трябва да се продават само безопасни продукти. В случаите, когато това не е така, системата за бърз обмен на информация помага на властите да реагират своевременно и да изтеглят всички продукти, които могат да причинят наранявания, поясни Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

2201-те сигнала, изпратени чрез системата за бърз обмен на информация през миналата година, са довели до почти 4000 последващи действия, като например изтегляне на продукти от пазара, сочи докладът.

Потребителите все по-често купуват стоки по интернет директно от държави извън Еврпопейския съюз и е предизвикателство да се гарантира, че тези продукти отговарят на стандартите на ЕС за безопасност, посочват от Комисията.

Много от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават също на онлайн платформи или пазари. Във връзка с това явление Комисията насърчава сътрудничеството със своите международни партньори и онлайн платформите, за да се предотврати достигането на опасни продукти до европейските потребители.

На 1 март 2018 г. Комисията отправи препоръка с набор от оперативни мерки, които онлайн платформите и държавите членки могат да предприемат, за да се борят по-успешно с незаконното онлайн съдържание, включително опасните продукти. По-специално, Комисията призовава платформите да поемат доброволни ангажименти, които надхвърлят правните им задължения в областта на безопасността на продуктите.

През 2017 г. категорията продукти, за които най-често са подавани сигнали, са били детските играчки (29%), следвани от моторните превозни средства (20%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (12%). Що се отнася до рисковете, през 2017 г. най-често са изпращани сигнали за риск от нараняване (28%), следвани от сигнали за химически риск (22%).

По-голямата част от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата, са внесени от държави извън ЕС. Китай е на първо място сред страните на произход, но делът на сигналите през 2017 г. е същият като през предходната година – 53% (1155 сигнала).

Комисията продължава да си сътрудничи тясно с китайските власти – обсъждат се конкретни случаи и се предприемат различни действия, като например обмен на добри практики. Броят на уведомленията за опасни продукти с произход от ЕС е бил 413 (26%).

Коментари по темата: „Играчките и колите са най-опасните продукти в ЕС”

добавете коментар...

  1. Аман

    Ного й дреме на ЕК за базеопасностъ на квот и да е. важното й да са пазари от правилните корпорации, че парите ви да отождат у правилните джебове. А безопасностъ можита да си я нахлузита.

Коментар