Расте подкрепата на ИТ бизнеса за каузата на ТУЕС

Иван Михайлов, управител на Вистеон България, се надява Министерството на образованието и науката да подходи компетентно и отговорно към казуса с ТУЕС

В последните дни ИТ бизнесът, работещ у нас, засвидетелства безрезервната си подкрепа към Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) и запазване на досегашния успешен модел на образование. Представители на различни компании, наред с родителите, настояват училището да остане в структурата на Техническия университет – София (ТУ – София) и за намиране на нормативно решение, което ще подсигури неговото функциониране като източник на кадри за ИТ индустрията.

В официално писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник министър-председателя Томислав Дончев, Иван Михайлов, управител на Вистеон България, изразява подкрепата си към образователния модел на ТУЕС и нарасналата тревожност по отношение на намеренията на ресорното министерство за промяна на този модел.

„В качеството си на управител на една от най-бързо развиващите се и водещи за автомобилната и ИТ индустрии компании в България, е мой дълг да апелирам към Вас за конструктивен диалог между бизнеса и МОН, както и всички институции, имащи отношение към казуса с ТУЕС”, посочва Иван Михайлов и допълва, че този модел е успешен вече 30 години и е особено ключов в момент, в който бизнесът е впрегнал усилията си да повиши качеството на образованието в България на всички нива.

В писмото си към органите на държавната власт Иван Михайлов обръща внимание на многобройните послания от страна на инвеститорите и бизнеса в България за критичното положение със специалистите и липсата на образовани кадри. Същевременно, управителят на Вистеон България вярва, че правителството ще застане зад твърдението си, че образованието е приоритет и заедно с представителите на бизнеса ще намери подкрепа и воля за утвърждаване на модела на ТУЕС в досегашния му вид.

Вистеон България от години подкрепя ТУЕС с технологии, материална база и преподавателска подкрепа, както и в редица инициативи. През последните 15 години Вистеон работи в тясна връзка и с Техническия университет – София.

„Неведнъж сме чували редица международни примери за образователни модели и тяхното прилагане в България. Смятам, че моделът на ТУЕС и взаимовръзката му с Техническия университет и МОН, както и достъпът на учениците до университетски преподаватели е именно този модел, който може да бъде пример и стратегия за утвърждаване и в други средни училища”, подчертава Иван Михайлов.

Управителят на Вистеон България допълва още, че във времето, когато и като компании, и като личности се борим с демографски проблеми, обществени ценности и образователни нужди, е ключово държавата и в частност МОН да осъзнаят критичността и отговорността пред учениците и обществото при взимането на решения относно промяна на образователни модели и практики с дългогодишна утвърдена висока обществена важност и полза.

В края на писмото към представителите на държавните институции, имащи отношение към проблема, Иван Михайлов изразява надежда Министерството на образованието и науката да подходи компетентно и отговорно към казуса с ТУЕС и да се вслуша в широкия обществен отзвук и реакция.

Опасенията за промяна на модела на работа на ТУЕС се изостриха, след като през август 2017 г. МОН изпрати искане директорът на ТУЕС към ТУ-София да бъде преназначен от сегашния си работодател ТУ-София към местното поделение на МОН – Регионално управление на образованието, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Този на пръв поглед формален ход ще доведе на практика до изваждане на училището от структурите на ТУ-София. Така ще се стигне до заличаване на успешния образователен модел на училището, който включва гъвкава учебна програма и специфичен учебен план, съгласуван с ТУ-София, университетски преподаватели и преподаватели професионалисти от водещите развойни фирми в България, достъп до лабораториите и научно-техническите ресурси на ТУ-София, дипломни защити пред академична комисия.

Коментари по темата: „Расте подкрепата на ИТ бизнеса за каузата на ТУЕС”

добавете коментар...

  1. :о)

    Расте подкрепата на ИТ бизнеса за каузата на ТУЕС 🙂

    тоест доставчика на хардуер и софтуер – фирмата Х (пряко заинтересована) е оказала подкрепа за каузата 🙂

    Браво , колко благородно 🙂

Коментар