Законови промени ще урегулират модела ТУЕС

МОН се ангажира да запази и мултиплицила успешния образователен модел на ТУЕС

До 14 април Министерство на образованието и науката ще излезе с юридическо становище за търпимост към фактическото положение на Технологично училище „Електронни системи“ до приемане на законови промени, които да урегулират модела на ТУЕС, стана ясно вчера на среща на Обществения съвет на ТУЕС с министър Красимир Вълчев.

Очакваният документ ще потвърди запазването на фактическото организационно състояние на училището и на Техническия университет – София като работодател на директора и преподавателите в ТУЕС, уточниха от Обществения съвет.

Със заповед на министъра на образованието и науката да 4 април ще се сформира работна група, която да анализира модела на ТУЕС и да излезе с предложение за промяна в Закона за висшето образование и/или в Закона за предучилищното и училищното образование.

Опасенията за промяна на модела на работа на ТУЕС се изостриха, след като през август 2017 г. МОН изпрати искане директорът на ТУЕС към ТУ-София да бъде преназначен от сегашния си работодател ТУ-София към местното поделение на МОН – Регионално управление на образованието, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Страните, участващи в срещата вчера, са потвърдили и желанието да си сътрудничат не само за утвърждаване на модела на ТУЕС, но и за неговото мултиплициране. Родители, преподаватели, завършили училището, журналисти, представители на компании и организации, както и обмудсманът Мая Манолова подкрепят каузата за запазване на модела на ТУЕС.

Коментар