Скоро: Ниски такси за презгранични плащания в целия ЕС

Всички европейци ще могат да извършват презгранични парични преводи в евро при същата такса, каквато биха заплатили за вътрешна операция, заяви заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис

Eвропейската комисия внася предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на целия ЕС, съобщиха от Брюксел. Предвижда се и пълна прозрачност при конвертирането на валута.

Съгласно действащите понастоящем правила, за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната. Предложението от сряда, 28 март, цели да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната, за да се възползват от предимствата на единния пазар, когато изпращат пари, теглят в брой или плащат в чужбина.

Всички вътрешни презгранични плащания в ЕС, извършени в евро извън еврозоната, ще бъдат таксувани (с ниски или нулеви такси) като вътрешни плащания, извършвани в официалната местна валута. Освен това днес Комисията предлага да се засили прозрачността и конкуренцията в областта на услугите по обмен на валута, когато потребителите купуват стоки или услуги във валута, различна от националната им.

„С предложението осигуряваме на гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната същите условия, от които се ползват тези в еврозоната при извършване на презгранични плащания в евро. Всички европейци ще могат да извършват презгранични парични преводи в евро при същата такса, каквато биха заплатили за вътрешна операция“, заяви заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.

Предложението предвижда и изисквания за пълна прозрачност при конвертирането на валута, когато потребителите плащат с карта в държава, чиято валута е различна от тази в собствената им страна, уточни Домровскис.

Потребителите и предприятията в еврозоната вече се ползват от много ниски такси за презгранични плащания в евро, благодарение на Регламента относно презграничните плащания, въведен през 2001 г. Съгласно действащите понастоящем правила за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната.

Предложението на Комисията има за цел да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната, когато пътуват или извършват плащания в чужбина, като по този начин поставя край на високите разходи за презграничните операции в евро на територията на ЕС.

Предвижда се по-специално таксите, събирани за презгранични плащания в евро, да бъдат същите, каквито биха били за вътрешни плащания в местната валута. Това ще намали цените до няколко евро или дори цента. Например, презграничен банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български лева.

Това е важна промяна, тъй като таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни нива в някои държави членки извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро!). Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар, тъй като възпрепятстват презграничните дейности на домакинствата (купуване на стоки и услуги в зона с различна валута), както и на предприятията, особено МСП. Това поражда съществени несъответствия между положението на живеещите в еврозоната, които се ползват от предимствата на единната валута, и тези извън еврозоната, които могат да осъществяват евтини операции само на територията на своята държава.

Предложението ще осигури също така прозрачност на плащанията, осъществявани с различни валути в рамките на Съюза. Понастоящем потребителите обикновено не са осведомени за разходите по трансакция, която включва конвертиране на валута. Ето защо в предложението се изисква потребителите да бъдат подробно информирани за разходите за обмена на валута преди да извършат такова плащане (напр. с картата си в чужбина, независимо дали става дума за теглене на пари в брой от банкомат или плащане с карта на терминал в търговски обект, или онлайн плащане). Това означава, че те ще могат да сравнят разходите за различните варианти за обмяна и да направят добър избор.

Неотдавнашни изследвания показват, че потребителите се оплакват от практиките на динамично конвертиране на валута, т.е. плащания в чужбина в националната им валута, и настояват за забраната им, след като са установили, че в мнозинството проучени случаи потребителите са на загуба. Липсата на нужната информация, която да им помогне да направят най-добрия избор, често води дотам, че потребителите биват подвеждани да изберат по-скъпия вариант за обмен на валута. Европейският банков орган ще бъде натоварен с изготвянето на необходимия регулаторен технически стандарт за въвеждане на тази подобрена прозрачност.

Законодателното предложение ще бъде внесено за приемане в Европейския парламент и в Съвета, уточниха от Комисията.

Коментари по темата: „Скоро: Ниски такси за презгранични плащания в целия ЕС”

добавете коментар...

 1. 3,14

  ПреСграничните или преЗграничните?

  Похвално е, че държите на правописа и килицата, особено в такъв сайт, където повечето думи са термини внесени направо от английски във всички езици!

  Грешката само доказва, че се пише от хора, не от машини!

  Благодаря ви на надеждната информация!

 2. Anonymous

  вкл. bitcoin са си просто рискови операции
  Като ти хакнат компютър/лаптоп/смартфон и ще ти източат всичко

  Че кой нормален си държи bitcoin-те онлайн телефон/лап/компот/web wallet ?

  Само офлайн под стар линукс.

 3. ха

  То електронните плащания, включително bitcoin са си просто рискови операции. Като ти хакнат компютър/лаптоп/смартфон и ще ти източат всичко. После и да се оплакваш няма на кого – това са финансови институции извън страната (а за bitcoin на практика няма и такава).

  Банките носят отговорност за преводите, включително и финансова такава. И затова предпочитат да не се занимават с тази дейност, като слагат високи такси. И като блокират теглене на пари от “странни” държави. Къде по-печеливша дейност е раздаване на кредити на едро. Иначе само проверката за източени 20 лева може да им струва повече от въпросната сума…

 4. Димитър Иванов

  Време беше! Все пак де не бързаме, това е предложение, трябва да се гласува и приеме.

  Не само бикойн и подобни електронни пари, но и много американски компании, които са напред с плащанията и преводите като Пейпал, Гугъл, Епъл, Фейсбук, Western Union, MoneyGram, както и Samsung и много китайски компании взимат този пазар от европейците. Ако европейците не спрат това, все по-малко и по-малко ще се ползват банки и банкови услуги.

 5. Anonymous

  Биткойн и другите ги уплашиха.

Коментар