Европейци създават по-ярки и дълготрайни OLED дисплеи

Дисплеите с органични светодиоди (OLED) навлязоха уверено в устройства като смартфоните и в момента си пробиват път и в телевизорите. По-широкото им използване обаче изисква подобряване на някои характеристики, вкл. експлоатационен срок.

Прогресът в областта на OLED дисплеите зависи най-вече от използваните в тях материали. Но ето че изследователи от два европейски университета – в Барселона и Дрезден – предлагат по-различен подход. Те са намерили ефективен начин за увеличаване на яркостта и дълготрайността на панелите с органични светодиоди, става ясно от публикация в Science Advances.

Същността на разработката се свежда до използване на слоеве от свръхстабилни филми, които се формират при определени условия и се явяват термодинамично най-устойчивата форма на аморфно твърдо вещество.

Формирайки подобни емитирни слоеве във вид свръхстабилни филми, учените са успели да повишат ефективността и стабилността на OLED панела. Във всички случаи стойностите на двата параметъра – яркост и дълготрайност – са се подобрявали най-малко с 15%, докато при определени образци са регистрирани още по-високи резултати.

Разработката на европейските учени е особено интересна и с това, че новата технология не изисква промяна на използваните материали или архитектурата на светодиодите – два подхода, които обикновено се използват за подобряване на OLED панелите.

Коментар