ЕС премахва търговски пречки в отговор на протекционизма

С разрастване на протекционизма, ЕС трябва да следи за прилагането на правилата, заяви комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом

Европейската комисия е премахнала рекорден брой търговски пречки пред дружествата от ЕС, извършващи стопанска дейност в чужбина, става ясно от публикуван тази седмица годишен доклад за пречките пред търговията и инвестициите.

През 2017 г. протекционизмът се е засилил значително, алармират европейските износители. „ЕС е най-големият и най-достъпният пазар в света, но е решен да изисква от чуждестранните пазари същата отвореност към нашите предприятия и стоки“, коментира по този повод комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом.

Предвид неотдавнашното засилване на протекционизма в много части на света, ежедневната ни работа за премахване на пречките за търговията придоби още по-голямо значение. Грижата ни да осигурим на нашия бизнес достъп до чуждестранните пазари стои в основата на търговската ни политика“, допълва Малмстрьом.

По нейните думи, международните договорености могат да предложат ефективни решения и с разрастването на протекционизма, ЕС трябва да следи за прилагането на правилата.

През 2017 г. са премахнати изцяло или частично 45 пречки, което е над два пъти повече в сравнение с 2016 г. Премахнатите пречки са в 13 ключови за износа и инвестициите на ЕС сектора, в т.ч. самолетостроене, автомобилостроене, информационни и комуникационни технологии и електроника, машиностроене, медицински изделия, услуги и др.

С това общият брой на премахнатите в рамките на Комисията Юнкер пречки е станал 88. Благодарение на премахнатите само между 2014 и 2016 г. пречки износът на дружествата от ЕС през 2017 г. се е увеличил допълнително с 4,8 млрд. евро. Това се равнява на ползата от голяма част от търговските споразумения.

В доклада също така се посочва, че през 2017 г. са възникнали 67 нови пречки, с което съществуващите пречки са станали 396, като този впечатляващ брой се разпределя между 57 търговски партньори по света. Това потвърждава тревожния протекционистичен натиск, констатиран през изминалите години, посочват от Комисията.

През миналата година броят на новите пречки е нараснал най-много в Китай, следван от Русия, Южна Африка, Индия и Турция. Средиземноморският регион също значително е увеличили пречките през дружествата от ЕС. Деветте държави с най-голям брой пречки пред търговията се числят към Г-20.

Коментари по темата: „ЕС премахва търговски пречки в отговор на протекционизма”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    А щастливитре пилета и кривите краставиц8 не са протекционизъм???

Коментар