Европа възприема с бързи темпове 3D печата

Медицинският сектор демонстрира най-висока динамика в усвояване на технологиите за 3D печат

Европейският пазар на технологии за 3D печат ще нараства с над 15% в близките няколко години, сочи нов доклад на анализаторската компания IDC, който обхваща периода от 2017 до 2022 г.

Покупките на 3D принтери, материали и софтуер за 3D печат, както и на съпътстващи услуги, възлизат на 3,6 млрд. долара през 2017 г. Разходите за 3D технологии ще се покачат пред настоящата година с над 10%, превишавайки 4 млрд. долара.

В близките четири години продажбите на оборудване, софтуер и услуги за 3D печат в страните от Западна, Източна и Централна Европа ще продължат да се увеличават. IDC прогнозира, че до 2022 г. пазарът ще расте средногодишно с 15,3%, като в края на разглеждания период ще възлезе на 7,4 млрд. долара.

Западна Европа е най-големият пазар на технологии за триизмерен печат на Стария континент и тази тенденция ще се запази и в следващите години. През 2017 г. на този регион се падат 83% от всички продажби, като се очаква средногодишен ръст от 14,4% в периода 2018-2022 г. Продажбите в Централна и Източа Европа ще растат с още по-високи темпове – 19,1% средногодишно за разглеждания период.

Оборудването за 3D печат пък е най-големият сегмент от пазара за триизмерен печат. В същото време най-високи темпове на растеж – средно над 20% – се наблюдават в категорията на материалите. Услугите продължават да играят ключова роля, тъй като консултациите и системната интеграция са важни съставящи при внедряване на технологии за 3D печат.

Най-голям принос за развитието на пазара има отрасълът на дискретното производство – през 2017 г. на него се падат над половината от всички европейски разходи за 3D принтери, съпътстващи материали, софтуер и услуги. Вътре в този сегмент най-значима роля играят автомобилната и аерокосмическата индустрия, отбелязва IDC.

Медицинският сектор демонстрира най-добра динамика в усвояване на технологиите за 3D печат. На здравеопазването и професионалните услуги се падат над 10% от целия обем на пазара за 3D печат. IDC очаква разходите на медицинските организации в тази сфера да се увеличават средногодишно с 20,9% в периода 2017-2022.

Що се отнася до сценариите на използване на 3D печата в Европа, през 2017 г. най-големи разходи са направени в сферата на моделирането (775 млн. долара), изготвянето на резервни части (522 млн. долара) и архитектурното проектиране/моделиране (353 млн. долара). Към 2022 г. първите две направления ще останат най-печелившите сценарии на използване, а на трето място ще излезе 3D печатът за стоматологията и медицинското обслужване.

Коментари по темата: „Европа възприема с бързи темпове 3D печата”

добавете коментар...

  1. ха

    Тази статия по съдържание на едновремешните кинопрегледи: “Да живее европейското развитие и 3d принтирането”. И не го казвам като упрек (считам статията за хубава) – може би някогашните кинопрегледи имаха наистина някаква мотивационна стойност за обществото.

Коментар