Софтуерът с изкуствен интелект – пазар за $105 млрд. през 2025

Пазарът на софтуер за изкуствен интелект навлиза във фаза на динамичен растеж, породен от широкото внедряване на AI в комерсиалния сектор. Към 2025 година приходите от AI софтуер ще превишат 105 млрд. долара, прогнозира Tractica.

Същевременно, в изследователските и академичните среди се повдига въпросът дали днешните технологии, особено дълбокото обучение, няма да се окажат тясно място за AI развитието. Кръгът от проблеми, с които се сблъсква индустрията, включва и опасения, свързани с конфиденциалността на данните, сигурността и трудността да бъдат обяснени действията на изкуствения интелект.

Тревога буди също възможността алгоритмите да генерират фалшиви изображения и видеозаписи, сочи анализът на Tractica, според който пазарът на софтуер за изкуствен интелект ще достигне 105,8 млрд. долара през 2025 г. За сравнение, през настоящата година този пазар ще възлезе на 8,1 млрд. долара.

Въпреки всички опасения и трудности пред комерсиалната реализация на AI, перспективите за изкуствения интелект никога досега не са изглеждали по-силни. Новата прогноза на Tractica е много по-оптимистична от предишната, публикувана в края на 2017 г. Корекцията се наложи от наличието на нови практически примери за използване на AI в различни отрасли.

Коментар