Пет тенденции ще преобразят банковите услуги

Няколко отличаващи се тенденции в банковия сектор разкрива нов анализ на японската технологична компания Fujitsu, фокусиран върху предизвикателствата и влиянието на дигиталната трансформация.

Финансовата индустрия е най-активна при преминаване към дигитални технологии – около 90% от компаниите за финансови услуги, участвали в проучването, вече са започнали дигитални трансформации, и при около 30% от проектите в тези компании вече има постигнати резултати.

Но все по-ясна е тенденцията за навлизане в сектора на банковите услуги на компании от други сектори на икономиката – от технологични стартъпи и търговци на дребно до телекомуникационни компании. Всички те създават услуги, които досега са предлагани от банките, с цел да осигурят по-висока стойност за клиентите си.

На следващо място, Fujitsu ясно идентифицира пет тенденции, които преобразяват банковите услуги:

1. Ангажиращо банкиране – добавяне на банкови услуги към ежедневните услуги, които гражданите и бизнеса ползват;

2. Платформено банкиране – осигуряване на гъвкави и евтини банкови платформи и процеси за компании, които предлагат финансови услуги на крайни потребители;

3. Технологично банкиране – значително преобразуване на оперативните процеси на банките чрез използване на нови технологии, предимно чрез изкуствен интелект;

4. Социално банкиране – подкрепа на икономически инициативи за включване на хората в икономиката на споделянето чрез използване на блокчейн;

5. Приобщаващо банкиране – осигуряване на финансови услуги за слоеве на обществото, които досега са нямали достъп до тях.

И не на последно място – докладът ясно идентифицира формите на трансформация на банковия бизнес, която при традиционните банки дава възможност за използване на дигиталните технологии за преобразуване на техния бизнес модел. Според Fujitsu, тази трансформация ще приеме някоя от следните три форми:

• Бизнес модел, при който банките, без да променят радикално настоящия си бизнес, използват дигитални технологии, за да подобрят изживяването на клиентите си, усещането им за стойност и тяхното удобство чрез предоставянето на по-ефикасни и качествени услуги.

• Бизнес модел, основан на управлението на оперативни процеси и функционалности, които са критични за осигуряването на платформа за банкови услуги чрез API.

• Бизнес модел, специализиран в предоставяне на услуги в директен контакт с клиентите чрез използване на дигитални канали и банкови клонове, но чрез закупуване на функционалност и банкова платформа, предоставени от други банки.

А за навлизащите в сектора нови компании ще бъдат необходими и нови гъвкави стратегии за предлагане на специфични банкови услуги, основани на силните страни на компанията, но чрез използване на платформи, предоставяни от други банки.

Коментари по темата: „Пет тенденции ще преобразят банковите услуги”

добавете коментар...

  1. 011010

    до третата световна война и нов световен ред, където няма да има бедни и богати, и няма да има нужда от тия паразити…

  2. Ивомир

    С развитието на технологиите за дигитализация, автоматизация дори изкусвен интелект до колкото е уместно да се нарича така ЗАЩО ТИЯ БАНКИ постаянно ДИГАТ цените и пояснно измислят всякакви такси само и само да скубят алчно пари от клиентите си? С тези технологии банките би трябвало да съкрщават ненужен персолнал и оператори на данни и съответно разходиге и в крайна сметка цените и таксите на услугите да поентиняват, НО това НЕ СЕ СЛУЧВА!? До кога ще търпим това безобразие.

Коментар