ТУ-София откри Българо-казахски център за обучение

Центърът бе открит от ректора на ТУ-София проф. дтн. инж. Георги Михов и ректора на КазГЮИУ проф. Ширин Курманбаева

Технически университет-София откри Българо-казахски център за обмен на научно-техническа информация и изучаване на казахски език. Проектът се реализира в партньорство с Казахския хуманитарно-юридически иновационен университет (КазГЮИУ).

Центърът е резултат от сключено споразумение за сътрудничество между най-старата и водеща образователна институция в областта на техническите науки в България – ТУ-София – и КазГЮИУ. През последните две години на обучение в ТУ-София бяха преподаватели по „Управление на ИТ проекти“ и студенти по „Електроенергетика“.

Центърът ще допринесе за развитието на научно-изследователското сътрудничество между двата университета и реализацията на съвместни проекти, заяви на откриването ректорът на Технически университет – София проф. дтн. инж. Георги Михов.

Ректорът на КазГЮИУ проф. Курманбаева посочи, от своя страна, че центърът ще служи като мост за сътрудничество и приятелски връзки между двата университета.

Основните задачи на центъра са свързани с организация на съвместни научни изследвания на студенти и докторанти от КазГЮИУ и ТУ-София в технически науки, съдействие при организацията на стажове по технически специалности на студенти от казахски университети в ТУ-София, внедряване и търговска реализация на научните резултати от съвместни научни проекти.

Центърът ще предлага и обучение в областите филология, литература, история и култура на Казахстан.

Коментар