Предлагат единни правила за регулиране на криптовалутите

Първите правила за глобален контрол над операциите с криптовалути се очаква да влязат в сила през юни следващата година. С тази задача се е заела международната организация FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), която се занимава с изготвяне на световни стандарти за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма.

Въвеждането на правилата се очертава като важна стъпка по пътя към създаване на международни стандарти за използване на новия актив – криптовалутата, която в момента не е подчинена на общи правила и регулации.

Според FATF, виртуалните активи и свързаните с тях финансови услуги могат да стимулират иновациите и ефективността, но също така и да създадат нови възможности за престъпниците и терористите за пране на пари или финансиране на незаконни дейности.

Осъзнавайки необходимостта от управление на риска в тази област, още през 2015 година FATF пусна ръководство за подход към виртуалните валути. Но организацията смята, че има нужда и от координирани на междудържавно ниво мерки за предотвратяване на използването на виртуалните активи от престъпници и терористи.

Съгласно замисъла на FATF, операциите с криптовалути трябва да се лицензират и регулират. Фирмите, които пускат нови виртуални активи, също следва да се съобразяват с правилата.

Глобалната координация е призвана да отстрани различията между подходите към криптовалутата на национално ниво. При това, държавите, приели общите правила, ще бъдат подлагани на периодични проверки от регулатора и ако не ги спазват, FATF ще ги поставя в черен списък, който ограничава достъпа до глобалната финансова система.

Коментар