Блокчейн услуга осигурява съответствие с GDPR

Съхранявайки лични и високо-чувствителни данни в облачната база данни, клиентите прехвърлят всички усилия и отговорността за защита на данните и спазването на съответствие (източник: CCO Public Domain)

Облачно решение за съхраняване на лични данни осигурява пълно съответствие с изискванията на GDPR – общия регламент за защита на данните, който влезе в сила през май тази година в рамките на ЕС.

SentinelDB, разработка на компанията LogSentinel, вече се ползва от Държавна Агенция „Електронно управление” и множество други клиенти от цяла Европа в сферите на финансите, маркетинга, медицината, транспорта и правителствения сектор.

„С помощта на SentinelDB може да постигнете пълно съответствие с GDPR и максимална сигурност на данните, използвайки силата на съвременното криптиране, машинното самообучение и блокчейн технологията”, заяви Божидар Божанов, управител и основател на LogSentinel.

Повече от 50% от потребителите на развитите пазари смятат, че компаниите са некоректни в използването на данните си. Строгите регулации за защита на данните (GDPR, HIPAA) налагат големи разходи за съответствие и увеличават рисковата експозиция. Пробив в сигурността на данните се случва на практика ежедневно, като се разкриват личните данни на милиони хора, и никоя компания не е в безопасност.

Според доклад за нарушенията в сигурността на данните през 2018 г., изготвен от Verizon, 80% от изтеклата информация е лична, платежна или медицинска, което води до финансови загуби и риск за репутацията на таргетираните компании. Базата данни на LogSentinel цели да предотврати изтичането на данни, като криптира всеки един запис, използва йерархия на криптиращите ключове и защитава интегритета на данните с блокчейн-базирана технология.

Съхранявайки лични и високо-чувствителни данни в облачната база данни SentinelDB, клиентите прехвърлят всички усилия и отговорността за защита на данните и спазването на съответствие, а същевременно запазват неличните данни в своите досегашни бази данни.

SentinelDB предоставя пълна история на съхраняваните лични данни, както и специфични функционалности за GDPR като „забравяне” и псевдонимизация. По същество решението се явява „съответствие и сигурност като услуга”,  базирано в облака и лесно за интеграция със съществуващи системи чрез API.

Коментар