Нова услуга помага на банките в съответствието с PSD2

Мирослав Вичев (вляво) и Ивайло Славов обявиха иновативна услуга за съответствие на банките с нормативните изисквания на директива PSD2 (източник: Борика АД)

Партньорство на Борика АД и Булпрос доведе до създаване на стандартизирана платформа за съответствие на банките с нормативните изисквания на Директива (ЕС) 2015/2366 (или още PSD2), регламентираща платежните услуги, които влязоха в сила през март 2019 г.

Платформата ще подпомогне доставчиците на платежни услуги с оглед на новите технически стандарти, които се налагат с въвеждането на PSD2. Според Директивата, всички банки в ЕС трябва да дадат сигурен и стандартизиран достъп на доставчиците на платежни услуги до платежните сметки на потребителите за информация по сметка и за иницииране на плащане.

Услугата XS2A Gateway дава възможност на банките да осигурят портал за достъп до документацията на своите приложни програмни интерфейси (API) и тестовите си среди (Sandbox) и да следват регулаторните технически стандарти на PSD2.

XS2A Gateway покрива изискванията на Директивата, като обезпечава сигурен и стандартизиран достъп до платежните сметки на потребителите, гарантира сигурността на плащанията и надеждната среда за изпълнението им.

Споделената платформа е добра възможност за банките у нас да постигнат ценовоефективно и бързо съответствие с тези регулаторни изисквания и да се приспособят към новата конкурентна среда на „отвореното банкиране“.

Решението е изградено върху платформата IBM API Connect и се основава на Националния технически стандарт БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания).

„Борика има водеща роля за въвеждането на новата платежна директива PSD2 у нас и това е съвсем естествено, предвид функцията, която компанията изпълнява на банковия пазар в страната“, сподели Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на дружеството. Голяма част от операциите на банките се извършват като изнесена услуга, от екипи и в среда на Борика.

Иновативното решение помага на финансовите институции както да покрият изискванията по актуалната директива PSD2, така и да отговорят на съвременните пазарни изисквания и да се възползват от новите бизнес възможности на отвореното банкиране, коментира от своя страна Ивайло Славов, изпълнителен директор на Булпрос.

Коментар