Microsoft добавя изкуствен интелект в PowerPoint

Потребителите на PowerPoint ще могат да се възползват от AI функции (екранна снимка: Microsoft)

Microsoft подобрява приложението за презентации PowerPoint с функции на изкуствен интелект. Едно от нововъведенията е виртуалният помощник Presenter Coach, съобщи The Verge.

Новата AI функционалност включва режим на репетиции. По време на подготовката на презентацията потребителят вижда на екрана статистика за скоростта на речта, известия за използването на паразитни и неприемливи и дори коментари от виртуалния помощник, че просто чете текста от слайда. В края на всяка репетиция презентаторът ще получава подробен отчет с препоръки за допълнителна практика.

Виртуалният помощник Presenter Coach на английски език ще бъде вграден в уеб версията на PowerPoint от лятото на 2019 година. Постепенно Microsoft ще увеличава броя на поддържаните езици.

След добавяне на ключови думи в празен шаблон на презентация, конструкторът на PowerPoint ще предлага подбрани снимки, които отразяват смисъла на въведения текст, както и варианти на стилове, вкл. цветно оформление. Тази нова функция вече е достъпна за абонатите на Office 365 на 20 езика.

Служителите в компаниите ще получават от конструктора препоръки за оформяне на презентациите в съответствие с фирмения стил. AI технологията ще отчита и спецификите на съхранените до този момент шаблони за презентации.

Коментар