Роскосмос патентова изпаряващ се спътник

Роскосмос ще произвежда спътници, които се изпаряват и не замърсяват космическото пространство (снимка: Роскосмос)

Руската държавна корпорация Роскосмос получи патент за саморазлагащ се космически апарат. Изобретението фигурира в базата данни на Федералната служба за интелектуална собственост.

Става дума за спътници, които след изпълнение на основните си функции или в случай на отказ, могат да се самоунищожат, без да замърсяват пространството с космически отломки.

Предполага се, че части от конструкцията на саморазлагащия се апарат могат буквално да се изпаряват под въздействието на фактори от космическото пространство.

Подобни спътници ще се произвеждат от материали, които имат свойството на сублимация, тоест способни са да преминават от твърдо състояние направо в газообразно, заобикаляйки течното.

Самоунищожаването може да стане по различни начини. Така например, разграждащият се материал на спътниците може да се покрие със специален защитен филм, който впоследствие се отстранява. Друг вариант е спътникът да се самонагрее до точките на топене на неговите елементи.

Заявката за патент на Роскосмос е подадена през 2017 година. Разбира се, описаната технология съществува към момента само на хартия, но в недалечно бъдеще предлаганите решения могат да намерят практическо приложение.

Коментар