Блокчейн излиза от черупката на криптовалутите

Разходите за блокчейн технологии ще достигнат 4,9 милиарда долара през 2023 г. (снимка: CCO Public Domain)

Продължителен растеж на инвестициите в блокчейн технологии в Европа през следващите пет години прогнозира анализаторката компания IDC. Според експертите, разходите за блокчейн в региона ще надхвърлят 800 млн. долара през настоящата година, а към 2023 г. този показател ще нарасне до 4,9 млрд. долара, което означава 65,1% средногодишен темп на растеж (CAGR).

Информираността за блокчейн технологиите се увеличава. Знанието за възможностите, които блокчейнът предоставя, се простира от големи предприятия до стартиращи фирми, които се стремят да осигурят безопасно и надеждно управление на парите, личната информация и активите – това е необходимо в модерния пазар, където дигиталните технологии и данни играят водеща роля.

В Европа и по света блокчейнът се възприема не само като инструмент за работа с криптовалута или като чисто финансова технология. Първите блокчейн решения възникнаха в банковия сектор, като през 2019 г. ще генерират почти една трета от всички разходи в този бранш. Най-високи темпове на растеж в използването на блокчейн се очакват в области като трансграничните плащания и търговско финансиране.

Предвид факта, че блокчейнът се е доказал в банковия сектор, други индустрии започват да овладяват тази технология и се присъединяват към дигиталната трансформация. Сред най-обещаващите индустрии по отношение на нарастващите разходи за блокчейн анализаторите посочват ​​производствения сектор, професионалните услуги, търговията на дребно и банковото дело. Предполага се, че CAGR показателят за блокчейн разходите в тези индустрии ще надхвърли средното ниво на пазара.

Междувременно се появяват все повече нови сценарии за използване на блокчейн. Технологията позволява на компаниите да изоставят посредниците и по този начин да намалят разходите, рисковете от измами и човешките грешки. Управлението на идентичността на потребителя е друг нов пример за използване на блокчейн. В Европа блокчейнът набира популярност в застраховането, банковото дело, публичния сектор, както и в областта на личните и потребителските услуги.

Тъй като данните стават един от най-ценните ресурси, за компаниите е изключително важно да имат ефективен и сигурен начин за съхранение, защита и използване на личните данни на потребителите. Блокчейн технологията, с нейната децентрализирана и криптирана система, позволява всичко това да бъде постигнато, като се използва за най-различни задачи, включително интернет гласуване и управление на интелектуалната собственост.

Коментар