ДАЕУ надгражда системата за е-управление

ДАЕУ представи проект за надграждане на хоризонталните и централни системи на е-управлението (снимка: ДАЕУ)

Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) представи проект за надграждане на хоризонталните и централни системи на е-управлението във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 6 999 985,64 лв., от които 5 949 987,79 лв. европейско и 1 049 997,85 лв. национално съфинансиране. Той трябва да приключи в края на 2021 г.

Проектът е насочен към създаване на необходимите условия за функциониране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ), с оглед подобряване достъпа до тях, преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Всички необходими хоризонтални системи на електронното управление за реализация на Единния модел са налични към момента с изключение на Системата за еФорми, която ще бъде разработена в рамките на проекта.

Ще се извърши и разширяване на функционалностите и изграждане на интерфейси за наличните хоризонтални системи, които да осигурят и гарантират работоспособността на основния и на спомагателните работни процеси, изпълнявани при предоставяне на електронни административни услуги.

В рамките на проекта ще бъдат надградени системата за еАвтентикация, еВръчване и еПлащане, интеграционната шина за достъп и управление на ИТ услуги и данни, системата за междурегистров обмен RegiX и Единния портал за достъп до ЕАУ.

Предвижда се също разработване на електронни форми за ЕАУ и интеграция на информационните системи на структури на държавната администрация с хоризонталните системи на е-управление, закупуване на лицензи, необходими за функционирането на Единния модел, и обучение на служители от държавната администрация.

Коментар