Dublicate Audio Finder – открива дублирани аудио файлове

Dublicate Audio Finder е лесен за използване, но мощен инструмент за търсене, способен да идентифицира дублирани аудио файлове (екранна снимка: Dublicate Audio Finder)

Dublicate Audio Finder е лесен за използване инструмент, който сканира цялата ви система, за да намери аудио файлове, явяващи се точни копия на други такива. Програмата анализира аудио файловете и сравнява имена на изпълнители, заглавия, тагове и размери.

Този инструмент може да ви помогне да идентифицирате дублираните песни и да ги премахнете, за да освободите място на компютъра си и да избегнете объркване относно местоположението на файловете. Приложението намира лесно дублиращите се файлове, които съдържат едно и също име на изпълнител, същото заглавие, един и същ звуков таг или същото съдържание.

Dublicate Audio Finder поддържа многопоточна обработка, като по този начин е в състояние да идентифицира копия на песни, дори ако те нямат същото заглавие или същия размер.

Приложението може да търси в музикалните папки по подразбиране, в специфични директории или да сканира цялата система. Резултатите от търсенето се показват в специална област, заедно с данни за продължителност, път, размер, битрейт и име на изпълнител.

Dublicate Audio Finder може също да чете аудио тагове и да показва данните в съответните раздели. ID3v1, APE, MP4, Ogg или WMA са някои от видовете метаданни, които софтуерът идентифицира. Може лесно да сравни два или повече файла, базирани на този вид информация, и точно да определи дали съдържанието им е идентично или не.

Можете да изберете един от файловете от списъка с резултати от търсенето и да го възпроизведете направо от Duplicate Audio Finder. Също така можете да изтриете всички идентифицирани дубликати или да изберете и премахнете файловете поотделно. Освен това са предвидени инструменти за коригиране на критериите за търсене, като например поддържани аудио формати, сравняване на възпроизвеждането или допустимата разлика.

В заключение, Dublicate Audio Finder е лесен за използване, но мощен инструмент за търсене, способен да идентифицира дублирани аудио файлове. Софтуерът може да извърши разширено файлово сравнение, така че да анализирате файловете и да ги изтриете, ако пожелаете.

Даунлоуд: Dublicate Audio Finder

Коментар