Учени създават батерии от ванилин

Стефан Спирк и неговият екип предлагат иновативна технология за батерии
(снимка: Lunghammer – TU Graz)

Изследователи от Техническия университет в Грац са намерили начин да превърнат ванилина в електролит за течни батерии. Новата технология е важна стъпка към устойчивото съхранение на енергия.

„Това е пробив в технологията за съхранение на устойчива енергия”, казва Стефан Спирк, един от авторите на новата разработка. Той и екипът му са успели да направят редокс (окислително-редукционните) батериите по-екологични, като заменят основния им елемент – течен електролит, който се състои главно от вредни тежки метали – с ванилин.

Технологията на редокс-потенциала (потенциал за намаляване на окисляването) е важна за възобновяемите енергийни източници, тъй като се характеризира с високо съхранение на енергия и може да смекчи пиковете на напрежението в енергийната система. Редокс батериите са по-лесни за мащабиране, по-малко токсични, пригодни за рециклируеми и по-малко пожароопасни от литиево-йонните батерии.

Ванилинът се използва като естествен ароматизиращ агент в хранителните продукти и е един от малкото фини химикали, получени от лигнин. Стефан Спирк и неговият екип превръщат лигнина във ванилин и след това в редокс-активен материал, използвайки химични процеси без токсични и скъпи метални катализатори, при това в условия на стайна температура.

Учените са патентовали новия метод, а резултатите от тестовете вече са публикувани в сп. Angewandte Chemie. Сега изследователите искат да комерсиализират технологията. За целта предстоят тестове в реални условия.

В момента екипът търси комунални компании, които могат да интегрират технологията в своята инфраструктура. Спирк е убеден в бъдещия успех, защото неговият метод поддържа „веригата на стойността” – от закупуване на суровини и компоненти до генериране на електричество, като същевременно облекчава стреса върху мрежата и допринася за развитието на зелената енергия.

Коментар