Дигиталното разделение между половете се увеличава

Ползването на интернет расте, но се наблюдава и все по-голямо разделение между мъжете и жените
(снимка: CCO Public Domain)

Нови данни, публикувани днес от Международни съюз по телекомуникации (ITU), разкриват, че в повечето страни по света жените все още изостават от мъжете в ползите от трансформиращата сила на цифровите технологии.

Според доклада, над половината (52%) от женското население все още не използва интернет, в сравнение с 42 на сто от всички мъже. Като цяло делът на жените, които използват интернет, е 48%, срещу 58 на сто при мъжете. Повече мъже, отколкото жени, използват интернет във всеки регион на света, с изключение на Америка, където има почти паритет.

Макар дигиталната разлика между половете да намалява в Общността на независимите държави и Европа, тя нараства в Африка, арабските държави и Азиатско-тихоокеанския регион. Най-широка е ножицата в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите.

Полово разделение при мобилните телефони

Данните на ITU показват, че 96 на сто от населението на света живее в обсега на мобилни клетъчни мрежи, а 93 на сто – в обсега на 3G (или по-нови) мрежи. В Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Европа над 95 на сто от населението е обхванато от 3G или по-напреднала мобилна широколентова мрежа. В арабските държави този показател е 91 на сто, в ОНД е 88 на сто, а в Африка – 79 на сто.

В 85 изследвани държави 61 имат по-висок дял мъже с мобилни телефони, отколкото жени. В 24-те останали страни, където има паритет на половете в притежанието на мобилни телефони или където повече жени, отколкото мъже, имат мобилни телефони, Чили е с най-висока разлика в полза на жените – 12 на сто.

Данните на ITU потвърждават връзката между разликите между половете по отношение на притежавенето на мобилни телефони и ползването на интернет. В държавите, в които разликата между половете в собствеността на мобилни телефони е голяма, също има голям брой жени, които не използват интернет. Като се има предвид, че мобилните телефони са най-често използваното средство за достъп до интернет, решаването на въпроса за собствеността на мобилните телефони на жените може да помогне за намаляване на разликата между половете в интернет.

3,6 милиарда души все още са офлайн

Използването на интернет продължава да нараства в световен мащаб, като сега 4,1 милиарда души използват интернет, или 53,6% от населението на планетата. Въпреки това, приблизително 3,6 милиарда души остават офлайн, като по-голямата част от несвързаните живеят в най-слабо развитите страни, където средно само двама от всеки десет души са онлайн.

„Свързването на 3,6 милиарда души, които все още са офлайн, към силата на цифровите технологии, трябва да се превърне в един от най-належащите ни приоритети за развитие”, заяви Дорен Богдан-Мартин, директор на Бюрото за развитие на далекосъобщенията в ITU. „Това ще изисква целенасочени усилия за намаляване на разходите за широколентови връзки и иновативни политики за финансиране на пускането на мрежи за несвързаното население”.

Използването на интернет в развитите страни се приближава до нивата на насищане, като близо 87 на сто от хората са онлайн. Европа е регионът с най-голямо използване на интернет (82,5 на сто), докато Африка е регионът с най-ниско ниво (28,2 на сто).

ITU изчислява, че до края на 2019 г. 57 на сто от домакинствата в световен мащаб ще имат достъп до интернет у дома. Очаква се обаче броят на домакинствата, които имат компютър у дома, да нарасне само с около един процент – до 49,7 на сто – между 2018 и 2019 г. Бавният растеж на притежаването на домашни компютри се дължи на факта, че в много страни компютрите вече не са необходими за достъп до интернет, защото хората се свързват към мрежата през смартфони.

Бариери пред използването на интернет

Достъпността на услугата и липсата на цифрови умения остават основни бариери пред усвояването и ефективното използване на интернет, особено в най-слабо развитите страни в света.

В 40 от 84 държави, за които са налични данни, по-малко от половината от населението има основни компютърни умения, като например копиране на файл или изпращане на имейл с прикачен файл.

Въпреки че са необходими повече данни, първоначалните констатации показват силна и належаща необходимост правителствата да се съсредоточат върху мерките за развитие на цифрови умения, особено в развиващия се свят.

„Дори там, където съществува свързаност, ние трябва да бъдем по-креативни в решаването на критични въпроси като достъпност на услугата, цена на устройствата и липса на цифрови умения и грамотност, за да може повече хора – и особено жени – да участват и процъфтяват в цифровата икономика”, казва г-жа Богдан-Мартин.

Коментар