Конкурентоспособност на талантите: България е 55-та

Технологиите допълват човешкия фактор в работния свят, а не го заменят, казват от Adecco
(снимка: CC0 Public Domain)

Изкуственият интелект променя начина, по който организациите възприемат, използват и се конкурират за таланти, сочи Глобалният индекс за конкурентоспособност на талантите (GTCI) за 2020 г., разработен от Adecco Group, бизнес университета INSEAD и Google. Ерата на AI засилва дигиталното разделение, даващо на страните с високи доходи още по-голямо предимство в надпреварата за таланти.

Докладът измерва нивата на глобалната конкурентоспособност на таланта, като разглежда 71 индикатора. Анализът за 2020 г. обхваща 132 национални икономики и 155 града, във всички групи по нива на доходите и етап на развитие.

Лидери за 2020 г. са Швейцария, САЩ и Сингапур. Най-високите позиции в GTCI продължават да бъдат заемани от страни с високи доходи, обяснимо с пряката зависимост между индекса и БВП на глава от населението. Европейските страни продължават да доминират, като заемат 17 от 25-те най-високи позиции.

При градовете най-високо се нарежда Ню Йорк, следван от Лондон и Сингапур. От останалите градове в топ 10 влизат 3 американски града – Сан Франциско (4), Бостън (5) и Лос Анджелис (9); два европейски града – Париж (7) и Мюнхен (10) и два източноазиатски – Хонг Конг (6) и Токио (8). България е класирана на 55-то място, а София – на 107-мо.

Страната ни е класирана най-високо по показателите „Глобално знание” и „Задържане на таланти” и по-конкретно в подиндикатора „Начин на живот”. В същото време, най-голямото предизвикателство за страната ни остава възможността за привличане на таланти – родни и чуждестранни, въпреки че при него отчитаме и най-голямо подобрение спрямо миналата година. Най-слабото ни звено в него е индикаторът „Външна отвореност”.

България  е разглеждана в конкуренция с групата от държави в Източна и Южна Европа, които са с високи и средни към високи доходи. Страната ни е на 9-то място в групата на страните със среден към висок доход, което означава, че 75% от страните се класират по-ниско от нея. България изпреварва по конкурентоспособност всички съседни държави – Румъния (64 позиция), Сърбия (58 позиция), Турция (78 позиция) Северна Македония (89 позиция), но не и Гърция (47 позиция).

България е на 55-то място в глобалния индекс за конкурентоспособност на талантите
(източник: Adecco)

„Организациите и правителствата трябва да се съсредоточат върху повишаването на квалификацията и преквалификацията, за да помогнат на  кадрите днес да се превърнат в служители, готови за възможностите, които бъдещето ще донесе”, коментира Ален Дехаз, главен изпълнителен директор на Adecco Group.

AI стратегиите се разработват във всички части на света, водени от двама играчи: САЩ, със своя подход за ненамеса в частни инициативи, и Китай, които са по-загрижени за начините, по които изкуственият интелект може да повлияе на съществуващите политически и икономически отношения. Европа заема по-предпазлива позиция с акцент върху защитата на гражданите, етиката и отговорното управление.

Но AI стратегиите за таланти не са единствено въпрос на националните държави. Големи корпорации като Google, Amazon, Alibaba и Tencent създават собствени стратегии за таланти. В това число попадат и отделни градове/райони, в които се тестват нови AI- базирани инструменти като лицево разпознаване и теленаблюдение, например.

Коментар