Е-управлението минава към централизиран модел

Имаме средства, за да изградим необходимите информационни  системи, увери Атанас Темелков
(снимка: ДАЕУ)

Предстоят промени в информационните системи за е-управление, като на първо място е преминаването от децентрализиран към централизиран модел, съобщи председателят на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) Атанас Темелков по време на конференция „Ефективно и сигурно е-управление” тази седмица.

Имаме достатъчно средства, за да изградим необходимите информационни  системи, посочи Темелков. Централизираният модел ще включва общ работен процес за електронните услуги и споделени информационни ресурси и ще минимизира усилията на администрациите при разработване на различни информационни модели.

За да има устойчивост на решенията, ще се преминава от фрагментирани и затворени, към цялостни, технологично независими решения. И не на последно място – ще има проследимост и прозрачност във водената от ДАЕУ  политиката за е-управление, поясни Атанас Темелков.

Той обяви, че през тази година предстои транспониране на две европейски Директиви – достъпност на сайтовете за хора с увреждания и единна цифрова  платформа, която в края на 2023 г. трябва да предостави 21 услуги за гражданите и бизнеса.

Стратегическият фокус на ДАЕУ до 2023 г. е насочен към електронна идентичност за всеки и за всичко, изграждане на държавния хибриден частен облак, надграждане на споделени услуги за всички администрации, предоставяне на проактивни услуги за всеки гражданин, достъп до над 850 услуги през Единния портал и повишаване общото нивото на киберсигурност в държавата.

През 2019 г. агенцията въведе ново средство за е-идентификация – облачен  мобилен КЕП, с който през мобилен телефон може да се заявяват и достъпват електронни административни услуги (ЕАУ) от всяка точка на света, припомни Мариана Цвяткова, директор на дирекция „Електронна идентификация”.

В началото на 2020 г. бе изграден модул за двуфакторна идентификация, който предстои да бъде пуснат в експлоатация. Той ще предоставя допълнителна защита при установяване на самоличността на заявителите, чрез въвеждане на допълнителен код.

Държавният хибириден частен облак е замислен като мощен инструмент за ускоряване процеса на разработка и внедряване на е-услуги, посочи Николай Петров, директор на дирекция „Единен системен оператор”. ДАЕУ ще предоставя централизирано комуникационна и информационна среда, както и инфраструктура на разработчиците на административни услуги, което ще спести време, ресурси и грижи за поддръжка на собствена такава.

Споделената облачна инфраструктура е разположена в няколко центъра за данни, отговарящи на всички изисквания за сигурност. В облака се намират над 30 системи, като е-автентикация, е-връчване, системата за документооборот, RegiХ, Портала за ЕАУ, Портала за отворени данни.

С подаване на заявка всяка администрация може да използва услугите на електронния облак. След година и половина, достъпването на облачната инфраструктура ще става автоматично, чрез Портал за самообслужване. Петров призова администрациите да използват разумно облачната инфраструктура, която е безплатна, но не е безкрайна.

Коментар