ГИС карта показва ситуацията с коронавируса в България

Коронавирусът постепенно обхваща цялата планета
(снимка: CC0 Public Domain)

Нов уебсайт на база ГИС технологии позволява на всеки да следи разпространението, темповете на заразяване, териториалното разпределение и друга важна информация за COVID-19 в страната.

Специализираното ГИС приложение е разработено и се поддържа от ЕСРИ България. То представлява „дашборд”, който дава ясна визуална картина на обстановката в страната, като отразява  информацията, оповестявана от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса,  заедно с редица графики и анализи.

На специалния уебсайт всеки може да се информира за броя потвърдени случаи по населени места и области в България, както и за техния статус. Данните са представени обобщено в няколко информационни табла, като същевременно могат да бъдат лесно преглеждани и директно от картата.

В комбинация с тази информация е интегрирана и демографска статистика за дела на възрастното население над 65 години, представена визуално по области и общини.

Дашбордът предлага и аналитичен компонент. На отделно табло в графичен вид е изобразен мащабът на разпространение на вируса в България – от първия открит случай на 8 март до днес.

Наред с другите данни в удобна логаритмична скала е представена кривата на разпространение на вируса, от която може ежедневно да се проследява темпът  на зарязване с новия коронавирус у нас.

„Предоставяме инструментите на ГИС технологията, за да подпомогнем максимално по-добрата осведоменост при планиране и управление на ситуацията”, коментира Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Разработеното уеб ГИС приложение следва вече утвърдения модел на интерактивния  дашборд на университета „Джонс Хопкинс”, с помощта на който целият свят продължава да следи глобалното разпространение на COVID-19. При изготвяне и на двете приложения е  използвана ЕСРИ ГИС технология, която  дава така необходимия географски контекст за обхвата и интензитета на пандемията.

Създаденото ГИС приложение ще продължи да бъде развивано, така че да предоставя и други важни за обществото пространствени анализи. Налична е и по-лека мобилна версия за бързо преглеждане на основната информация.

Коментари по темата: „ГИС карта показва ситуацията с коронавируса в България”

добавете коментар...

  1. Стефан Николов

    Ето още една алтернатива, по-подходяща за мобилни телефони: “https://covid.tobel.bg/”

Коментар