Apple печели съдебната битка за неплатени данъци в ЕС

Apple може да се размине с плащането на 13 млрд. евро данъци на ЕС
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейският съд за обща юрисдикция отмени решение на Европейската комикия, което изискваше от Apple да плати 13 милиарда евро предполагаеми недовнесени данъци, като по този начин удовлетвори обжалването на компанията и ирландското правителство.

Преди четири години Европейската комисия реши да събере от американската компания 13 милиарда евро дължими данъци, твърдейки, че Apple незаконно използва данъчни облекчения, предоставени от ирландското правителство. Натрупването на толкова голяма сума се дължи на организационната структура на Apple в Европа, която позволява на компанията да оптимизира разходите, поради значително намаляване на данъчните удръжки.

Европейската комисия прецени, че Apple е ползвала незаконно облекчения от ирландското правителство и трябва да плаща повече данъци. Но Европейският съд за обща юрисдикция, който е съдебният орган от първа инстанция в съдебната система на Европейския съюз, смята, че този аргумент няма правно основание.

„Комисията не можа да предостави необходимите правни критерии, за да докаже наличието на [конкурентни] предимства съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС [Договор за функционирането на Европейския съюз]”, се казва в съобщението за пресата. „Според Европейския съд за обща юрисдикция, Комисията погрешно реши, че [Apple Sales International] и [Apple Operations Europe] получават избирателно икономическо предимство и съответно държавна помощ”.

Настоящото съдебно решение засегна усилията на Европейската комисия да наблюдава дейността на многонационални корпорации, които са оптимизирали данъчната си структура, за да намалят ефективната данъчна ставка в цяла Европа. Тази стратегия се изпълнява главно от еврокомисаря по въпросите на конкуренцията Маргрет Вестагер.

Поражението на европейския комисар по делото срещу Apple може да отслаби позицията на Европа или да забави разглеждането на подобни дела срещу Ikea и Nike, за които също се смята, че получават неоснователни привилегии от нидерландското правителство, както и споразумението на Huhtamaki (производител на опаковки за храни) с Люксембург.

Решението за Apple може да се обжалва пред Европейския съд.

Коментар