Зелената енергия изпревари изкопаемите горива в ЕС

На ВЕИ вече са падат 40% от произведената електроенергия в рамките на ЕС
(снимка: CC0 Public Domain)

За първи път възобновяемите енергийни източници изпревариха въглищата, нефта и газа в производството на електроенергия в Европейския съюз, сочи доклад на компанията за изследване на климата Ember.

Вятърната, слънчевата, хидроенергията и биоенергията са отговорни за 40% от произведената електроенергия в 27-те държави-членки на ЕС през първата половина на годината, изпреварвайки изкопаемите горива, които заемат 34%. В резултат на това емисиите на въглероден диоксид от енергийния сектор са намалели с почти една четвърт.

Дейв Джоунс, старши анализатор в Ember, коментира, че това е исторически момент за европейския енергиен сектор, като припомня, че само преди девет години изкопаемите горива произвеждаха два пъти повече електроенергия от възобновяемите източници.

Авторите на проучването твърдят, че търсенето на електроенергия в ЕС е спаднало със 7% в резултат на COVID-19, но дори и така, производството на електроенергия от възобновяеми източници е нараснало с 11%, главно поради вятърните и слънчевите инсталации. Само в Дания 64% от електроенергията се произвежда от вятър и слънце.

Същевременно, производството на изкопаеми горива е намаляло с 18%. Основният удар пада върху въглищата, където производството намалява почти във всички страни. Например, в Португалия, то е намаляло с цели 95%. В Испания въгледобивната промишленост се е сринала с 58%, дори преди страната да затвори половината от производството в края на юни.

Има обаче и изключения. За първи път Полша произвежда електроенергия от въглища толкова, колкото останалите 25 държави от ЕС взети заедно. В момента страната няма план за поетапен отказ от въглищата и все още не е подписала доовора за въглеродна неутралност на ЕС до 2050 г.

Що се отнася до газа, неговото производство е спаднало с 6% – значително намаление е регистрирано в 11 страни.

Експертите са уверени, че тенденцията към зелена енергия ще набира скорост. Това обаче не е достатъчно за постигане на целта за въглероден неутралитет до 2030 г.

„Вятърните и слънчевите електроцентрали повишиха своята ефективност, но не на достатъчно ниво, което трябваше да видим през 2020 г.”, казват авторите на изследването. За да може ЕС да спазва графика си, е необходимо да внедрява от два до три пъти повече вятърни станции годишно, отколкото през последното десетилетие.

Коментар