Трудна 2019 година за ИТ дистрибуторите

Дистрибуторският бизнес в България изпрати не особено успешна 2019 година
(снимки: CC0 Public Domain)

ИТ дистрибуторите на технологичен хардуер и софтуер в България преминаха през трудни 12 месеца, година преди да светът да влезе в пандемия от коронавирус, сочи анализ на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

442 млн. евро са продажбите на 23-те активни ИТ дистрибутора на технологичен хардуер и софтуер в България през 2019 година. Ръстът в приходите е най-слаб за последните 4 фискални години, според изследването на CBN.

Въпреки трудната година, най-успешният търговски бизнес модел в продажбите на хардуер и софтуер е постигнал впечатляващи резултати в ръста на производителността, оперативния и брутния марж, намаляване на вземанията и задълженията. На фона на трудната година се наблюдава драматично повишаване на заплащането на служителите.

Шестте най-големи ИТ дистрибутора в страната (с годишни приходи над 50 млн. евро) държат общо 83,1% от продажбите в сегмента. Като една от най-важните причини за постигане на тези впечатляващи резултати CBN изтъква факта, че дистрибуторският бизнес е сред най-дигитализираните в България.

Малко са бизнесите в България с KPI (ключов индикатори за ефективност), които се следят онлайн, имат пълен отчет в края на деня на смартфоните си, логистика, склад с едни от най-ниските себестойности, актуални B2B бази с профили на клиенти, CRM, ERP и BI системи.

Тази добра основа дава надежда, че дистрибуторският бизнес би могъл да се справи успешно и с последиците от пандемията 2020, заключава анализът на CBN.

Коментари по темата: „Трудна 2019 година за ИТ дистрибуторите”

добавете коментар...

  1. Хи

    Мост ли?! Там е доста тъжно. Могат да влязат в тройката само на сън, ако говорим за легален бизнес.

  2. Хо

    Челната тройка е важна, а тя е ясна: Поликомп, Мост, Солитрон /вече Алсо/.

  3. ха

    И кои са въпросните дистрибутори? Поне имената им да бяха поместили…

Коментар