Има все по-голяма синергия между бизнес и образование

„Пандемията ни показа, че дигитализацията е неизбежна”, казва д-р Наталия Футекова
(снимка: Steam)

Образованието трябва да залага все повече на технологиите и да изгражда адаптивни личности, заяви д-р Наталия Футекова, член на УС на БАИТ в ресор „Висше образование” и управляващ партньор на ERP.BG.

„Пандемията ни показа, че дигитализацията е неизбежна, както и това, че има още много да се развиваме в тази посока. Информационните технологии като специалности в университетите са изключително важни, защото създават не само кадрите, които ще са необходими в бъдеще, те са необходими и в настоящето”, каза Футекова, която ще бъде сред гостите на  50-годишнината от основаването на факултет „Приложна математика и информатика” към Технически университет – София.

Положителна тенденция, според нея, е все по-голямата синергия между бизнеса и образованието, а това води до създаване на кадрите, от които се нуждае модерната икономика.

„Освен практическите умения, разбира се, е много важно образователната система да възпитава устойчиви и адаптивни личности, защото именно това са качествата, които се оказаха най-важни през последните месеци и хората, които ги притежават, успяха да запазят позициите си”, коментира д-р Футекова.

Днес в специалностите на факултет „Приложна математика и информатика” към Технически университет – София се  подготвят специалисти с висше образование с математическа квалификация, със значителни познания в компютърните науки и с умения в съвременните информационни технологии.

Освен опит, постижения и традиции, университетът разполага със съвременни материална база и методи за обучение, а също така развива активна научно-изследователска дейност. В процеса на обучение се създават умения за анализиране и изграждане на математически модели, за оценка на адекватността им и за прилагане на съвременни информационни технологии при решаване на приложни задачи за индустриални, технически и икономически процеси.

Коментар