Сирма внедри отдалечено банков софтуер на Бахамите

Отдалеченото внедряване чертае нов път за банките и технологичните компании
(снимка: CC0 Public Domain)

Комплексен проект за внедряване на банкова информационна система от дистанция реализира екипът на Сирма Бизнес Консултинг, част от българската софтуерна компания Сирма.

Отдалеченият модел на работа навлезе във все повече области на живота през последните месеци. Вече имаме пример за отдалечено внедряване на основни ИТ системи във водеща банка в Карибския басейн.

Проектът е новаторски в световен мащаб и на практика е първата напълно отдалечена миграция на основна банкова система от такъв мащаб. Така се проправя пътят за други банки и технологични компании да приложат този ефективен подход.

В перспектива новият модел на работа може в голяма степен да замени традиционното внедряване на място. В резултат банковият сектор ще се окаже много по-подготвен за непредвидени ситуации и ще разполага с ефективен метод за развитие на своите информационни системи дори в усложнена обстановка, свързана с епидемии, климатични бедствия или конфликти.

Не на последно място дистанционният подход спестява транспортни разходи и намалява въглеродния отпечатък на подобни внедрявания, подчертаха от Сирма.

Проектът включва модернизация на основната банкова система и други информационни системи на Банката на Бахамите. Това е една от водещите финансови институции в Карибския регион, която предлага услуги на осем отделни острова. Нормално този тип обновяване на банкови системи се извършва на място при клиента и за предпочитане – през по-слабо натоварени периоди.

Проектът е планиран и изпълнението му тече от няколко месеца, когато глобалното разпространение на COVID-19 и свързаните с него ограничения за пътувания променят плановете за мигриране на критичните информационни системи на място. Това налага намиране на нов начин за осъществяване на модернизацията. Екипът на Сирма реагира, създавайки на практика нов модел за внедряване на банкови системи от дистанция.

„Пандемичната ситуация наложи да мислим извън традиционните стереотипи и да изследваме неконвенционални възможности. Проектът беше предизвикателен по отношение както на технологията, така и на ограниченията. Трябваше да направим цялостен технологичен ъпгрейд, миграция на данните и информационните системи, добавяйки нов набор от инструменти и обогатени функции. Всичко това трябваше да се извърши отдалечено, а не както беше планирано на място”, разказа Велко Тодоров, ръководител на проекта и управляващ директор на Сирма Бизнес Консултинг.

По неговите думи, от ключово значение са били таймингът, взаимодействието и стиковането до най-малките детайли. „И ние го реализирахме. Двата екипа приключиха това комплексно внедряване на Oracle FlexCube 12.4 в срок, спазвайки най-високите стандарти за качество на нашата работа”, подчерта Тодоров.

Коментар