Топ стратегически тенденции в технологиите за 2021

Технологичните тенденции са свързани с усилията за стимулиране на растежа в условия на пандемия
(снимка: CC0 Public Domain)

Изкуственият разум, хиперавтоматизацията, разпределените облачни изчисления, интернетът на поведението – това са само част от тенденциите, на които ще бъде подвластен технологичният свят през 2021 година, според Gartner. Агенцията за пазарни анализи разкри своите прогнози, очертавайки ключовите области, които организациите следва да проучат през следващата година.

Много от тенденциите, както може да се очаква, са пряко свързани с усилията за реагиране на кризата COVID-19 и стимулиране на растежа въпреки пандемията. Вицепрезидентът на Gartner Брайън Бърк казва, че има три основни области, които формират водещите тенденции: ориентираност към хората, локационна независимост и устойчиви доставки. Взети заедно, тези три области формират нещо по-голямо от това, което представлява сборът от трите части.

„ИТ директорите се стремят да се адаптират към променящите се условия, за да насочват бъдещия бизнес”, отбелязва Бърк. „Това изисква организациите да са пластични, да се формират и реформират динамично. Най-добрите стратегически технологични тенденции на Gartner за 2021 г. правят възможна именно тази пластичност”.

Ето основните стратегически технологични тенденции за 2021 г .:

ИИ инженеринг

Много ИТ директори нямат необходимите инструменти за създаване и управление на поредицата от разработки с изкуствен интелект (ИИ). Това води до трудности при мащабиране на основните проекти за изкуствен разум.

ИИ инженерингът може да даде възможност на тези организации да реализират своите проекти, използвайки „ИИ прототипи”. Имайки стратегия за ИИ инженеринг, те могат да увеличат производителността, мащабируемостта, интерпретативността и надеждността на ИИ-моделите, като същевременно предоставят пълната стойност от инвестициите в изкуствен разум, казва Gartner.

Цялостно преживяване

Множествените преживявания бяха представени от Gartner като основна тенденция за 2020 г., но сега компанията продължава напред към 2021 г., като отива още по-далеч: цялостно преживяване (тотално преживяване – накратко TX). „TX е стратегия, която свързва множествените преживявания с изследването на клиентите, служителите и потребителите”, казва Бърк. „Gartner очаква организациите, които предоставят TX, да надминат конкурентите си по ключови показатели за удовлетвореност през следващите три години”.

Изчисления за подобряване на поверителността

За разлика от стандартните контроли за защита на данните, които обичайно са в покой, изчислителните дейности за повишаване на поверителността защитават използваните данни, като същевременно запазват неприкосновеността и поверителността.

Gartner прогнозира, че до 2025 г. 50% от големите организации ще внедрят този род изчисления за подобряване на неприкосновеността на личния живот за целите на обработката на данни в „ненадеждни среди”. Тенденцията ще се ускори, когато спазването на разпоредбите за поверителност и регулациите узреят и станат по-широко разпространени.

Хиперавтоматизация

Това е тенденция от няколко години, но пандемията тласна хиперавтоматизацията още по-нагоре в стратегическата йерархия на тенденциите, казва анализаторската фирма. Използвани за бързо идентифициране, проверка и автоматизиране на ИТ процесите, действията в посока „да станем цифрови първенци” се оказаха в основата на световната промяна в ерата на пандемията. Според Gartner, натрупването на исканията на заинтересованите страни в бизнеса е накарало повече от 70% от търговските организации да предприемат десетки инициативи за свръхавтоматизация.

Разпределен облак

Разпределен облак е понятие, което обозначава разпределението на множество публични облачни услуги в различни физически местоположения, като работата на услугите остава отговорност на доставчика на публичния облак.

Тази система може да помогне на организациите с ниска латентност, нужда от намаляване на стойността на данните и високи изисквания към съхраняването на данните. Gartner казва, че разпределеният облак представлява бъдещето на изчислителните облаци. Прогнозата е, че повечето платформи за облачни услуги ще предоставят поне няколко разпределени облачни услуги до 2025 г.

Повсеместни операции

„Повсеместни операции” е понятието, с което Gartner нарича оперативен модел, предназначен да помага на клиентите и служителите да управляват внедряването на бизнес услуги в разпределени инфраструктури. Това предоставя уникално изживяване с добавена стойност в пет основни области: сътрудничество и производителност, сигурен отдалечен достъп, облачна и крайна инфраструктура, количествено определяне на цифровото изживяване и автоматизация в подкрепа на отдалечени дейности.

Според Gartner, 40% от организациите ще са приложили модела „повсеместни операции” за предоставяне на виртуални и физически преживявания на клиенти и служители до края на 2023 г.

Мрежи за киберсигурност

Чрез разделянето на две дейности – прилагането на политиките и вземането на решения – мрежите за киберсигурност позволяват идентичността да се превърне в периметър на сигурността, като така всеки може да има сигурен достъп до цифровите активи. Gartner казва, че до 2025 г. мрежите за киберсигурност ще поддържат над половината заявки за контрол на цифровия достъп.

Интелигентно преформиращ се бизнес

Тази тенденция набляга на подобряването на вземането на решения чрез достъп до по-добра информация и по-ефективно реагиране на нея. „Статичните бизнес-процеси, създадени за ефективност, се разбиха заради шока от пандемията”, казва Бърк. „Докато ИТ директорите и ИТ лидерите се борят да сглобят парчетата обратно, те започват да разбират значението на способността на бизнеса да се адаптира към бизнес-промяната”.

Интернет на поведението (IoB)

IoB е комбинация от технологии, която свързва данните на даден човек (например за лицево разпознаване или проследяване на местоположението) с неговите поведенчески характеристики, като например тенденции в използването на конкретно устройство или склонност към определени покупки.

Това може да се използва за въздействие върху човешкото поведение и наблюдение на спазването на регулации и норми, например на здравните протоколи в отговор на COVID-19. Очаква се това да доведе до определени етични и обществени предизвикателства.

Коментар