БРАИТ асоциация обединява 1800 иновативни компании

Текущата световна икономическа криза е уникален шанс за България, смятат от БРАИТ
(снимка: CC0 Public Domain)

Иновативните компании се обединиха в новата работодателска организация БРАИТ (Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологи) и подадоха документи за участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Стремежът на организацията е да допринесе за експертния диалог по икономическата и социална политика на страната, като засили гласа на високотехнологичния бизнес, който формира конкурентоспособността на българската икономика, създава продукти с добавена стойност и е в основата на растежа.

От БРАИТ са убедени, че именно в сегашния момент на световна икономическа криза Националният съвет за тристранно сътрудничество се нуждае от фокусиране върху възможностите и перспективите, които модерният иновативен бизнес предлага, става ясно от съобщение до медиите, подписано от председателя на управителния съвет – Иван Михайлов.

БРАИТ е поставила за своя мисия подобряване на условията за бизнес и предприемачество в страната съгласно най-добрите европейски и световни практики. В Националния съвет за тристранно сътрудничество работодателската организация ще работи за:

  • предвидимост и устойчивост на данъчната политика;
  • подобряване на взаимодействието между бизнеса и образователните институции;
  • улесняване на достъпа на българските компании до международните продуктови, финансови и инвеститорски пазари;
  • привличане на ключови международни стратегически инвестиции с потенциал създаване на местни екосистеми от доставчици;
  • създаване на публични и частни стимули за предприемачество в сферите на иновативните технологии.

БРАИТ е наследник на „Асоциация на Бизнес Клъстерите” – работодателска организация, учредена на 30 октомври 2009 г., която развиваше клъстерните политики в страната. През 2019 година „АБК” еволюира в БРАИТ и се разширява към по-мащабно представителство на работодателите в България с фокус в сферите на иновативните бизнес сектори.

БРАИТ обединява иновативни компании от автомобилната и софтуерната индустрия, ИТ и ИКТ, рудодобива, възобновяемата енергетика, модерната търговия и други сфери. Нейни членове са компании като Bosch, SAP, Sitel, Sensata, Visteon, VMWare, Festo, Yazaki, Adecco, Melexis, Imperia Online и дри. Фирмите, дали пълномощно на БРАИТ, имат приходи, равняващи се на 8,24% от БВП на България. Асоциацията представлява работодатели с близо 70 000 служители, в 24 икономически сектора, на общо 1800 български компании.

Според БРАИТ, текущата световна икономическа криза с почти хомогенна динамика е уникален шанс за България да се възползва както от процесите на „near-shoring”, така и от анти-цикличното развитие на определени икономически сектори. Много от членовете на Асоциацията са интегрална част от световните доставки за индустрии като автомобилната, ИКТ и енергийната, което ги позиционира като играчи с капацитет да разширят собственото производство.

Коментар