Стартира ХИТМОБИЛ проект за чиста енергия

Икономиките на ЕС и България са в процес на декарбонизиране, подчерта проф. дхн Евелина Славчева
(снимка: БАН)

Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта на „технологиите и системите за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия” изграждат БАН и партньори, стана ясно вчера на пресконференция.

В рамките на проекта ще бъде изградена уникална на национално и регионално ниво научноизследователска инфраструктура за разработване, тестване, оптимизиране и индустриално въвеждане на модерни системи за мобилност и акумулиране на енергия.

„Свидетели сме на събития, свързани с необходимостта от декарбонизиране на икономиката на европейските страни и на България, като приемането на зелената сделка в европейското законодателство, Стратегия 2030 и Стратегия 2050 – това са документи, които акцентират върху използването на чиста енергия”, заяви проф. дхн Евелина Славчева.

Събитието е част от проекта „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия”, финансиран от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Проектът е с продължителност 57 месеца, с бенефициент  Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН (ИЕЕС).

В ЦК ХИТМОБИЛ ще се провеждат пазарно ориентирани научни изследвания и ще се развиват нови технологии и системи в ключови области, обхващащи „зеления” енергиен цикъл: ВЕИ (слънце/ вятър/биомаса) – съхранение (батерии и водород) – конверсия и репотребление.

Сред основните резултати от проекта са заложени формиране на експертен потенциал и на общество, стимулиращо развитието на „зелените” енергийни технологии, както и засилване на връзката „наука-образование-бизнес”.

Общата стойност на проекта е 21,7 млн. лв., от които 18,4 млн. лв. европейско финансиране и 3,3 млн. лв. национално съфинансиране.

Коментари по темата: „Стартира ХИТМОБИЛ проект за чиста енергия”

добавете коментар...

  1. Симо

    В БАН никой нищо не прави вече, Симо кинти им дай, на работа в 10, в 1ч на стола евтино да хапнат, до 2кафе и цигари, поле да подремнат то 3, в 4 е ама то трябва и да се работи… и в 5 ги няма, и почти всички шефчета там си имат фирми…и не се появяват често в института.
    Има и кадърни хора ама на техен гръб е цялата секция и след година две напускат и стартират собствен бизнес, а в БАН вече са само лентяи и други професори. Там винаги ако някой е способен го мачкат и на негов гръб са поне 10 човека, а да не говоря, за мизериите и гадостите и безкрайните интриги и злословене срещу способните…

Коментар