България подкрепи декларация за цифровото общество

Онлайн на 8 декември се очаква да бъде подписана Берлинска декларация за цифровото общество
(снимка: CC0 Public Domain)

Правителството одобри национална позиция, касаеща подписването на „Берлинска декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности”. Инициативата стартира през юли 2020 г., едновременно с Германското председателство на Съвета на ЕС, и цели да надгради подписаната през 2017 г., по време на Естонското председателство, Талинска декларация за електронно управление.

Предложената декларация подчертава важността на цифровата трансформация, особено на фона на непредвидими събития с мащаба на пандемията COVID-19. В документа е залегнала силната ангажираност на правителствата да гарантират безопасността и надеждността на цифровите технологии и услуги.

Отчетена е връзката между цифрова трансформация и цифрово участие. Подходът на насоченост към отделния потребител се запазва, но се изтъква необходимостта от извеждане на администрациите като водещи при осъществяване на цифровите трансформации.

Декларацията обръща специално внимание на необходимостта от по-силно застъпване на основните човешки права при цифровизацията и гарантиране, че те се упражняват в баланс със свободите и правата на другите. Във фокуса на Берлинската декларация попадат: гарантиране на „дигиталния суверенитет”, както и въвеждане на механизми и създаване на правомощия за субектите на данни за контрол върху споделената информация и тяхната „цифрова следа”.

Берлинската декларация за цифровото общество е в духа на европейските стратегии и политики, насочени към повишаване на сигурността, цифровата грамотност, борбата срещу престъпленията в цифрова среда, както и гарантирането на равно участие в процеса на цифрова трансформация и защита на основните човешки права и ценности.

С оглед на тежката пандемична обстановка, предвидената за 8-ми декември 2020 г. в Берлин конференция ще бъде проведена онлайн. За България Декларацията ще подпишат виртуално заместник министърът по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

Коментар