Е-услуга улеснява туристическия бизнес

ДАЕУ разширява услугите за електронно общуване на гражданите и бизнеса с администрацията
(снимка: CC0 Public Domain)

Туристическите обекти у нас вече имат възможност да подават по електронен път декларация за туристически данък. Услугата е достъпна от днес, 4 януари 2021 г., съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление”.

Подаването на декларацията става през Портала за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, в раздел „Данъци и такси за гражданите” – „Местни данъци и такси”.

За да заявят електронно услугата, потребителите трябва да имат квалифициран електронен подпис (КЕП) и да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. Попълнената и подписана електронна форма на декларацията трябва да се изпрати чрез Системата към Общинската администрация по местонахождение на туристическия обект.

Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма. До 31 януари на всяка година тя се декларира в общината, където се намира туристическият обект, за облагане с туристически данък за предходната година.

В случай, че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, подаването на попълнения електронен формуляр на декларацията може да се осъществи чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

ДАЕУ ще продължи да разширява услугите за безконтактно общуване на гражданите и бизнеса с всички административни органи в страната, допълниха от Агенцията.

Коментари по темата: „Е-услуга улеснява туристическия бизнес”

добавете коментар...

  1. Хохохо

    Я пак, я пак… какъв бизнес?!

Коментар