Разпознаване на лица: необходимо е строго регулиране

Лицевото разпознаване застрашава основни човешки права, казват от Съвета на Европа
(снимка: CC0 Public Domain)

Съветът на Европа призовава за строги правила, които да предотвратят значителните рискове за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, породени от все по-широкото използване на технологии за разпознаване на лица. Освен това някои приложения в тази област трябва да бъдат напълно забранени, за да се избегне дискриминация.

В нов набор от насоки, адресирани до правителства, законодатели и фирми, 47-членната организация за защита на правата на човека предлага да бъде забранено използването на разпознаване на лица с единствената цел да определи цвета на кожата на човека, религиозната или друга вяра, пол, расов или етнически произход, възраст, здравословен или социален статус.

Тази забрана трябва да се прилага и за технологии за „въздействие върху разпознаването” – които могат да идентифицират емоциите и да се използват за откриване на личностни черти, чувства, състояние на психичното здраве или ниво на ангажираност на работниците – тъй като те представляват важни рискове в области като заетост, достъп до застраховане и образование.

„В най-добрия случай разпознаването на лица може да бъде удобно, като ни помага да се ориентираме в препятствията в нашето ежедневие. В най-лошия случай това застрашава нашите основни човешки права, включително неприкосновеността на личния живот, равното третиране и недискриминацията, овластяване на държавните органи и други да наблюдават и контролират важни аспекти от живота ни – често без наше знание или съгласие”, каза генералният секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович Бурич.

Но лошият сценарий може да бъде спрян. Насоките на Съвета на Европа гарантират защитата на личното достойнство на хората, правата на човека и основните свободи, включително сигурността на техните лични данни, допълва Бурич.

Необходим е демократичен дебат относно използването на разпознаване на лица на живо на обществени места и в училищата, в светлината на тяхната натрапчивост, а вероятно и мораториум в очакване на допълнителен анализ.

Използването на тайни технологии за разпознаване на лица от правоприлагащите органи би било приемливо само ако е строго необходимо и пропорционално, за да се предотвратят непосредствени и съществени рискове за обществената сигурност, които са предварително документирани, подчертават от Съвета на Европа във връзка с насоките, публикувани по-рано тази седмица.

Компаниите не трябва да имат право да използват разпознаване на лица в неконтролирана среда, като търговски центрове, за маркетингови или частни цели за сигурност.

Насоките са разработени от Консултативния комитет на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата по отношение на автоматичната обработка на лични данни, който обединява експерти, представляващи 55-те държави-страни по конвенцията, както и 20 държави-наблюдатели.

Конвенцията, първият по рода си задължителен международен договор, насочен към необходимостта от защита на личните данни, беше открита за подписване в Страсбург преди четиридесет години – на 28 януари 1981 г.

Коментар