Nokia се готви да съкрати 10 000 служители за 2 години

Финландската Nokia трябва да сведе персонала си до около 80 000 служители от сегашните 90 000
(снимка: Nokia)

Финландският производител на телекомуникационно оборудване Nokia предупреди, че може да съкрати до 10 000 служители като част от по-мащабно усилие за преструктуриране. Компанията иска да „нулира” разходната основа и да увеличи инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и в бъдещите възможности за изграждане на 5G, облачни и цифрови инфраструктури.

Nokia трябва да сведе персонала си до 80 000 – 85 000 служители. Това трябва да бъде постигнато за период от 18 до 24 месеца, според изявление на компанията, на което се позовава RCR Wireless News. В момента европейският доставчик има около 90 000 служители. Точният брой на съкращенията ще зависи от развитието на пазара през следващите две години.

Реструктурирането трябва да намали разходите на фирмата с приблизително 600 милиона евро до края на 2023 г. Спестяванията ще компенсират увеличените инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, в бъдещите възможности и разходите, свързани с инфлацията.

През октомври миналата година Nokia обяви нов оперативен модел, предназначен за по-добро позициониране на компанията с оглед „бъдещите пазарни предизвикателства”. Като част от тази инициатива Nokia създаде нова структура с четири основни бизнес подразделения: Мобилна мрежа; IP и фиксирани мрежи; Облачни и мрежови услуги; Nokia Technologies.

„Nokia вече има четири напълно самостоятелни бизнес групи. Всяка от тях е набелязала ясен път към устойчив, печеливш растеж и те нулират своите разходни основи, за да инвестират в бъдещето си”, казва Пека Лундмарк, президент и главен изпълнителен директор на Nokia.

„Всяка бизнес група ще се стреми към технологично лидерство. В онези области, където решим да се състезаваме, ще играем за победа”, добавя той.

Коментар